KORTE BERICHTEN 12/2019

Geschreven op 05-12-2019
Guy Devos


Een beknopte synthese uit de persberichten van de voorbije week die een band hebben met Tenerife en daardoor interessant en relevant is voor onze Nederlandstalige lezers. De berichtgeving is net niet lang genoeg om te vervelen en is daarom samengesteld uit slechts acht dubbelzinnen waarin alles verwoord wordt. Kort, eenvoudig en duidelijk leesbaar uitgelegd! 

** De TF-1 in Las Caletillas loopt over een traject dat op de rand van een afgrond werd aangelegd en daarom werd er een betonnen wand aangebracht om de autoweg op zijn plaats te houden; de wand die door corrosie, erosie en zouten is aantast door de nabijheid van de zee, die 40 jaar geleden werd aangebracht is tot 15 meter hoog en zal extra beveiligd worden door een stalen kabelconstructie.

** Wie naar Santa Cruz gaat en de Plaza de España voorbij komt zal opmerken dat er een nieuwe vrijetijdsruimte werd aangelegd; 16 maanden werken en € 3,5 miljoen later is de ruim
18.000 m² grondoppervlakte voorzien van zitbanken, kleine parken overspannen met houten pergola's, fietspaden en een calisthenics park (= ruimte voor oefeningen, uitgevoerd met eigen lichaamsgewicht of in combinatie met minimale apparatuur).

** Het project Puerto de Isora, beter bekend als de haven van Fonsalía, heeft in december 2014 de voorwaardelijke goedkeuring van de milieueffecten via de Cotmac verkregen, mits er rekening wordt gehouden met niet minder dan 25 voorwaarden; alhoewel het plan niet voldoet aan alle voorwaarden en het ontbreken van alternatieve oplossingen, moet het project toch worden uitgevoerd worden om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard.

** De gemeenteraad van La Orotava investeert 768 euro per jaar in elke inwoner van de gemeente en daardoor zal iedereen kunnen genieten van een aantal fiscale voordelen; de grondbelasting die vorig jaar reeds met 10% werd verlaagd wordt nu bevroren, de belasting op voertuigen wordt met 2,5% verlaagd en meer dan 80 bonussen en vrijstellingen worden aan de bewoners aangeboden.

** Op zondag 20 oktober 2019 om 03.18 uur werd een aardbeving geregistreerd door het Instituto Geográfico Nacional (IGN) in de gemeente Granadilla de Abona op een diepte van 14 kilometer met een kracht van 2.4 op de schaal van Richter; het Nationaal Geografisch Instituut heeft tevens een dozijn aardbewegingen met een lage intensiteit geregistreerd in de gemeente Vilaflor de Chasna met een kracht tussen 0.6 en 0.9 op diepten tussen 6 tot 10 kilometer.

** De eilandregering stoomt zich klaar met een nieuw mobiliteitsmodel waarin een stevig engagement is voorzien om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor iedereen en het moet ook comfortabeler en efficiënter worden zodat iedereen in de toekomst kiest voor het openbaar vervoer in plaats voor de auto; de hoofdrolspeler in deze studie is de verlaging van de bus- en tramtarieven voor 2020 die ervoor moet zorgen dat meer mensen het openbaar vervoer nemen.

** De minister van Volksgezondheid van de Canarische regering heeft het platform Pro Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife ervan in kennis gesteld dat de werkzaamheden voor de derde fase van het ziekenhuiscomplex in El Mojón pas in december zullen worden gestart; de werkzaamheden bestaan uit de bouw van een chirurgisch gedeelte met vier operatiekamers, een verloskundige blok met drie verloskamers en een operatiekamer, twee verdiepingen voor chirurgische en moeder-kindhospitalisatie en andere hulpmiddelen ter ondersteuning van de gezondheidszorg, zoals de nieuwe apotheek en sterilisatiedienst.

** De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan in het dossier dat een aanbesteding voor afvalverwerking moet regelen, de grootste openbare aanbesteding die ooit op het eiland werd georganiseerd; concreet gaat het om 460 miljoen euro of bijna 490 miljoen euro als de IGIC wordt meegerekend voor een contract dat gegund wordt voor 15 jaar, verlengbaar met nog eens drie jaar, zodat het totale bedrag zou kunnen stijgen tot 715,9 miljoen euro.

** Het driedimentionaal podium dat indoor zal gebruikt worden op het Carnaval 2020 zal een productiekost hebben van € 214.000 en wordt ontworpen door Javier Torres doet ons denken aan de musicals uit de jaren ’50; het podium bestaat uit drie grote toneelvloeren, vijf reusachtige horizontale wandelementen en een centraal ronddraaiend platform dat ons doet denken aan musicals ‘Singing in the Rain’ en ‘West Side Story’.

** De gemeenteraad van Candelaria onderzoekt de mogelijkheid om installaties van zonnepanelen bij particulieren te subsidiëren met een reductie op de grondbelasting IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles);

de lokale overheid dringt erop aan om 50% in mindering te brengen op het IBI, voor een periode van 15 jaar, voor iedereen die het systeem privé gebruikt – een beetje vergelijkbaar met de subsidiëring van de thermische panelen voor het verwarmen van water (30% korting voor 25 jaar).

** De lokale politie van Santa Cruz de Tenerife heeft melding gemaakt van de ontmanteling van illegale verblijven die op het strand van het Parque Marítimo werden neergezet; na identificatie van alle mensen die er de nacht doorbrachten in verschillende tenten en hutten, kregen ze tijdelijk een oplossing aangeboden.

** De gemeente Arona wil snel uit een juridische impasse geraken om gemeenschappelijke en openbare delen, waarvan Ten Bel nog steeds eigenaar is, op te smukken, her aan te leggen, te renoveren en nog veel meer; daarvoor hebben zij een hoja de ruta of plan opgesteld waarin precies staat vermeld wat de stappen zijn van de Ten Bel-revitalisatie en werd er ook, na lang onderhandelen, een overeenkomst bereikt met de eigenaren van Ten Bel.

** De burgemeester van La Laguna, Luis Yeray Gutierrez, heeft gemeld dat de asfaltcentrale in de nabijheid van de luchthaven van Tenerife Noord haar activiteiten definitief heeft gestaakt; deze installatie werd eind 2018 opgericht door AENA om de asfalteringswerken van de landingsbaan op de luchthaven Los Rodeos te vergemakkelijken.

** Faillissementen van bouwbedrijven gooien roet in het eten van de openbare opdrachtgevers die hierdoor gekortwiekt worden in hun bouwplanning; in de vallei van Güímar zijn er twee concrete opdrachten de mist ingegaan, een opdracht van de gemeenteraad van Candelaria die de bouw van een drinkwaterreserve betreft en een andere van Canarische Regering, namelijk de bouw van een werkgelegenheidscentrum.

** De mogelijkheid dat de thermische elektriciteitscentrale van Endesa in Las Caletillas op 1 januari 2020 stopt kan op een fiasco uitlopen als het Ministerie van Ecologische Transitie geen toestemming geeft aan het emissieplan dat 1.500 uur werkingstijd per jaar opdraagt aan twee van de vier energiegroepen van 40 MW per jaar; bij het idee om een waterkrachtcentrale te bouwen, zoals Gorona del Viento in El Hierro, wordt opgemerkt dat dit een complex systeem is waarvan er reeds plannen bestaan bij de systeembeheerder van het Red Eléctrica.

** Het platform Oceánica de Canarias zet twee kleine autonome robotbootjes in die oceanografische en meteorologische gegevens zullen verzamelen in de wateren rond de Canarische Eilanden; in de komende vier maanden zullen twee vaartuigjes die eruit zien als windsurfplanken onder andere gegevens verzamelen over de verzuring van het water die zou veroorzaakt worden door een groeiende aanwezigheid van koolstofdioxide in de atmosfeer.

** De olieraffinaderij die gelegen is in Cabo Llanos langs de weg die iedereen gebruikt om naar de haven van Santa Cruz te rijden, wordt ontmanteld en heropgewaardeerd tot een stedelijk woongebied met heel veel groenaanleg, tot groot jolijt van iedereen die met het milieu meeleeft; de erfgenamen van de eigenaars die in 1929 werden onteigend kunnen nu overwegen om hun recht op teruggave van het terrein te gebruiken, waardoor het nieuwe project sterk afgeremd zou worden.

** De thermische centrale van Las Caletillas die in 1967 in gebruik werd genomen produceert vandaag de dag iets minder dan 20% van de elektriciteit die op Tenerife nodig is en kan snel en probleemloos gesloten worden als de regering geen toestemming geeft voor de technische aanpassingen die het station in staat stelt om de CO2 uitstoot te verminderen; het stilleggen van deze oude centrale kan zonder enig probleem gerealiseerd worden op 1 januari 2020.

** Masca is een populair gehucht van Santiago del Teide dat jaarlijks door twee miljoen toeristen wordt bezocht en omdat er reeds 70 banen zijn verloren gegaan door de sluiting van de ‘barranco’ dringt de burgemeester Emilio Navarro erop aan bij de overheid om de ravijnwandeling snel te heropenen; Emilio Navarro is geen voorstander van een particulier beheer van het wandeltraject, zoals in het geval van Infierno in Adeje, maar hij sluit het ook niet uit.

** Meer dan 100.000 voertuigen pendelen dagelijks tussen Guaza en Los Cristianos en dat maakt dit deel van de snelweg TF-1 tot het drukst bereden traject op Tenerife met files op de snelweg en opstoppingen aan de op-en afrittencomplexen tot gevolg; dat weten we omdat de overheid La Intensidad Media Diaria (IMD) gebruikt om verkeersstromen en dito volumes te meten, en zo weten wij ook dat er 76.839 voertuigen gebruik maken van het traject ter hoogte van Fañabé en 74.305 voertuigen gebruik maken van het traject luchthaven zuid (Granadilla) tot Las Chafiras (San Miguel).

** Na een aantal vruchteloze pogingen om de termietenplaag in de gemeente Tacoronto uit te roeien kiest men nu voor een experimenteel natuurvriendelijk middel door gebruik te maken van ozon; een gespecialiseerd bedrijf heeft, met succes overigens, een test uitgevoerd om termieten te doden die zich hebben genesteld in huishoudelijke voorwerpen.

** De Pioneering Spirit wordt beschouwd als de grootste boot ter wereld (477 meter lang en 124 meter breed), en is in feite een vaartuig dat bestaat uit drie schepen aan elkaar, met een soort catamaran voor de boeg en een groot platform aan de achterkant; het is de eerste keer dat een schip van deze grootte afgemeerd kan blijven in de haven van Granadilla dank zij de 2,5 kilometer lange strekdam.

** Iedereen is erg benieuwd wat er zal gebeuren met het monument dat werd gemaakt door de Madrileense beeldhouwer Juan de Ávalos, dat in 1966 werd ingehuldigd en op de kruising staat van de Avenida de Anaga en de Rambla Islas Canarias; het werk heet ‘Engel van de vrede’ en is absoluut niet verenigbaar met de dictator en met de nieuwe wet op het wegwerken van alles wat doet denken op Francisco Franco.

** Santa Cruz investeert 10 miljoen euro in 40 nieuwe Titsa-bussen en verlaagt de gemiddelde levensduur van het voertuigenpark van 14,3 naar 8 jaar; de vernieuwing zal bestaan uit vier speciale bergvoertuigen met een lengte van 10,5 meter, vier bussen van 12 meter met een extra lage in- en uitstaptrede, 13 voertuigen van 12 meter met een lage vloer, 9 lagevloer-‘gaguas’ van 9,5 meter, vier hybride voertuigen, twee 18-meterbussen en vier microbusjes die kleine locaties met elkaar moeten verbinden.

** Een brand heeft een juweel van het culturele patrimonium op Tenerife verwoest; het 500 jaar oude gebouw Ateneo de La Laguna, dat onder historisch erfgoed was geplaatst, is grotendeels door het vuur verslonden en daardoor is de dakverdieping ingestort en werden de daaronder gelegen delen vernietigd, evenwel zonder dat er iemand werd gekwetst.

** De Canarische regering heeft zijn enorme ongenoegen uitgesproken over de zesde grote elektriciteitspanne van de afgelopen 17 jaar die het volledige eiland urenlang heeft platgelegd door een incident in een elektriciteitscentrale; volgens een regeringswoordvoerder kunnen er sancties genomen worden waarbij een boete kan gegeven worden die varieert tussen zes en zestig miljoen euro aan diegene die de eindverantwoordelijkheid draagt voor dit gigantisch incident.

** Alles wat niet legaal wordt gebouwd wordt door de overheid afgebroken en zo zijn er reeds tientallen ‘chiringuitos’ (strandbars) en bouwprojecten op Tenerife verdwenen; inzake de afbraak van de parkeergarages die voor een deel illegaal op het strand van Las Teresitas werden gebouwd is de overheid op zoek naar de schuldigen om de kosten van de afbraakwerken terug te vorderen en hen voor de rechtbank te brengen.

** Gemeentearbeiders van Arona eisen de terugkeer naar een werkweek van 35 uur die in 2012 werd afgeschaft door de bezuinigingen van de eilandregering omdat dit onhoudbaar werd door een economische recessie; 220 werknemers gingen, ondanks de minimale diensten die waren afgekondigd, naar een vergadering in Cabo Blanco en stemden unaniem voor een verkorting van de werkweek, zoals voorgesteld werd door de vakbonden.

** Inwoners van het hoofdstedelijk gewest gaan graag naar het strand Las Gaviotas om er de hond even uit te laten en zijn verwonderd over het optreden van politiediensten die daarvoor boetes uitschrijven; de gemeentelijke overheid benadrukt dat deze situatie niet nieuw is en dat de agenten verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wet op het strandverbod voor viervoeters en daarvoor boetes uitschrijven.

** Het grootste schip ter wereld, de ‘Pioneering Spirit’, ligt in de haven van Granadilla om herstellingswerken te laten uitvoeren; dit dubbelschip van de rederij Alfaship, 477 meter lang, 124 meter breed en 30 meter diepgang bij maximale lading met 500 bemanningsleden aan boord, heeft de haven van Granadilla uitgekozen om als basis te gebruiken voor alle reparaties en aanpassingen die aan het schip moeten worden uitgevoerd en blijft vermoedelijk drie maanden aangemeerd in deze haven.

** Het milieubewustzijn heeft zich genesteld op Tenerife en daardoor worden er verschillende ‘Beach clean ups’ uitgevoerd zoals opgeroepen in de Facebookgroep Mares Limpios Canarias; vrijwilligers hebben deelgenomen aan de actie om de kustlijn van de wijk Las Aguas schoon te maken en daarmee werden duizenden sigarettenpeuken, honderden drankblikjes en kilometers visdraad verzameld.

** De affiche voor het carnavalsgebeuren in Santa Cruz anno 2020 werd ontworpen door cartoonist en ontwerper Javier Nóbrega (° Santa Cruz de Tenerife, 1968) die de illustratie licht en kleur geeft van het grote carnavalsfeest in Santa Cruz; het thema ‘Los coquetos años ’50’ is er duidelijk in terug te vinden en werd online verkozen met 25,1% van het aantal stemmen.