KAMEEL OF DROMEDARIS

Geschreven op 28-09-2020
Guy Devos


Wat zien wij op Tenerife en op een paar andere Canarische eilanden rondhuppelen? Zijn dat nu kamelen of zijn het dromedarissen?

Als we de excursies daaromtrent raadplegen komen we steeds het Spaanse woord camellos tegen, wat ‘kamelen’ betekent en als we de foto’s nader bekijken zien we steeds maar één bult.
Iedereen heeft in de lagere school geleerd dat een kameel twee bulten heeft – remember de Soubry-foto’s – en dat een dromedaris maar één bult op haar rug draagt.

Ik ben het even gaan opzoeken en kom tot een verbijsterend resultaat.
De dierkunde heeft voor beide een naam bedacht, uiteraard in het Latijn. De Camelus dromedarius (1 bult) en de Camelus batrianus (2 bulten). Nederlandstaligen gebruiken de namen dromedaris en kameel om het onderscheid te maken tussen deze twee bultachtigen.

Op Tenerife maakt men dat verschil niet en hier spreekt men van camello, naar analogie van het Latijnse camelus.
Een dromedaris is dus ook een kameel. De twee soorten gaan door het leven onder dezelfde noemer.
Als we nu echt willen weten of er op Tenerife kamelen of dromedarissen aanwezig zijn moeten we het elders gaan zoeken.
Vanaf nu spreken we over een eenbultige of tweebultige KAMEEL. In Tenerife is dat zo en ook in een ruim gebied in Marokko en in het verre Azië spreken we over kamelen, ook als we dromedarissen bedoelen.

Nog meer feiten overtuigen ons ervan dat er op de Canarische Archipel eenbultige kamelen rondlopen, want deze zijn vooral terug te vinden in hete woestijnen terwijl we zijn tweebultige collega enkel in China en Mongolië tegenkomen.

Door de geografische ligging van de Canarische Eilanden en de historische binding van deze dieren met de Westelijke Sahara kunnen we er voor 100% zeker van zijn dat hier enkel dromedarissen voorkomen en dat we het woord kameel daarvoor best mogen gebruiken.

Opgelost dilemma, het zijn allemaal kamelen.