VERKEERSBELASTING OP TENERIFE

VERKEERSBELASTING OP TENERIFE

Geschreven op 30-03-2020
Guy Devos


Verkeersbelasting, impuesto de circulación of rodaje in de volksmond, is een belasting op motorvoertuigen die personen en goederen over de weg vervoeren. Je betaalt de overheid om gebruik te mogen maken van de verkeersinfrastructuur. Ook op Tenerife is dat zo …!

Iedereen die eigenaar is van een gemotoriseerd voertuig deelt aldus mee in de kosten dewelke het verkeer met zich meebrengt. Het spreekt voor zich dat de betaling ervan verplicht is, en dat doen we jaarlijks, ongeacht of wij ingedeeld worden in de categorie ‘natuurlijke’ of ‘rechtspersoon’. Deze belasting is gemeentelijke materie en wordt aldus ingevorderd door de gemeente.

De overheid gebruikt nog de term ‘Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica’, wat zoveel betekent als ‘belasting op voertuigen met mechanische voortbeweging’, maar doordat dit niet opgaat voor elektrisch aangedreven voertuigen, spreken wij liever van motorrijtuigenbelasting.

Op Tenerife zijn er een aantal voertuigen die vanwege hun bestemming zijn vrijgesteld van wegenbelasting: voertuigen bestemd voor openbaar personenvervoer, landbouwvoertuigen, ambulances, voertuigen met diplomatieke kentekenplaten, historische of verzamelvoertuigen of voertuigen die zijn aangepast voor personen met een beperkte mobiliteit.

De belastingen worden betaald op het gemeentehuis, in de SAC (Servicio de Atención a la Ciudadania), of op een kantoor dat door de gemeente wordt uitgebaat.
Handig is om het bedrag te betalen via een domiciliëring of bestendige opdracht. U kunt ook wachten tot de betalingsuitnodiging aankomt en deze bij de bank of op het gemeentehuis zelf gaan betalen binnen de vastgestelde termijn.
Door de technologische vooruitgang kan er nu ook online betaald worden. HIER staat de webpagina van de gemeente Adeje.

De wegenbelasting is geldig van 1 januari tot 31 december en wordt meestal in de loop van het tweede kwartaal geheven, alhoewel dit afhankelijk is van gemeente tot gemeente.

Betalen doe je best, want de politiediensten beschikken over een database van eigenaars van voertuigen die deze verkeersbelasting niet betalen. Er wordt op Tenerife geen gerichte controle uitgevoerd op niet-betalers. Toch vragen ze steeds het afgestempelde betaaldocument bij elke toevallige controle.

Doordat het coronavirus ook op Tenerife hard toeslaat kunnen de gemeenten de inning van de rijtaks uitstellen. Daarvoor volg je best de richtlijnen van de gemeente waar de belasting moet betaald worden.

De onderstaande tarieven zijn de minimum tarieven die gelden in heel Spanje, behalve in de enclaves Melilla en Ceuta, en worden geheven op het aantal fiscale pk’s (paardenkracht):

  • Minder dan 8 pk: € 12,62
  • Tussen de 8 en 11,99 pk: € 34,08
  • Tussen de 12 en 15,99 pk: € 71,94
  • Tussen de 16 en 19,99 pk: € 89,61
  • Meer dan 20 pk: € 112,00