WERKWOORDENSCHAT

WERKWOORDENSCHAT

Geschreven op 06-04-2020
Guy Devos


Werkwoorden leren is niet altijd het meest populaire item binnen een nieuwe taal maar ze zijn wel heel belangrijk in iedere zin. Niet alleen de vervoegingen op zich zijn een moeilijke kraker, soms hebben Spaanse werkwoorden verschillende mogelijke vertalingen.
In deze les bekijken wij een aantal Nederlandse betekenissen van de meest gebruikte Spaanse werkwoorden.

Het heeft geen zin om werkwoorden te leren die zelden gebruikt worden indien je pas aan het studeren bent gegaan. De 50 meestgebruikte werkwoorden komen vaker voor dan honderden overige die in mindere mate gebruikt worden.
Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet over vervoegingen maar over de mogelijke vertalingen van het werkwoord.

Tener → hebben, houden, bezitten, beschikken over, in eigendom hebben, vasthouden, wijzen op, bewaren, behoeden, passen, op, hoeden, bijhouden.

Abrir → openen, ontgrendelen, aanbreken, inleiden, ontsluiten, toegankelijk maken, aansnijden, ontgrendelen, omlijnen, openslaan, losmaken, omlijnen, losbreken, kraken, aanknopen.

Leer → lezen, voorlezen, doorbladeren, opnieuw lezen, overlezen, inlezen.

Aceptar → aanvaarden, accepteren, ontvangen, aannemen, krijgen, goedkeuren, adopteren, inwilligen, toestaan, zich eigen maken, in ontvangst nemen, opstrijken, voor lief nemen, zich laten gevallen.

Limpiar → schoonmaken, zuiveren, uitmesten, afvegen, poetsen, kuisen, wassen, reinigen, vegen, van zonden ontslaan, louteren, zuiveren,wissen, gladmaken.

Apagar → stoppen, afzetten, uitmaken, stilzetten, tot stilstand brengen, doven, blussen, uitdoen, begrenzen, omlijnen, uitblazen, uitademen, uitdrukken, verwoorden, uiting geven aan, vertolken, dempen van geluid, uitdoen van licht.

Llenar → vullen, bijvullen, plomberen, beslaan, ruimte innemen, volmaken, farceren, opvullen, volgooien, volgieten, bijtanken, bijschenken, volschenken, aanvullen, vollopen, bijwerken, complementeren

Aprender → leren, ervaren, vernemen, te weten komen, op de hoogte gesteld worden, onderwijzen, aanleren, bijbrengen, instrueren, scholen, eigen maken, vernemen, te horen krijgen, kennis opdoen, iets leren, verwerven, onderwijzen, iets toekennen.

Deze les is nog niet afgewerkt… volgende werkwoorden hebben meer dan één betekenis. Deze kun je in een woordenboek opzoeken en aanvullen. Bekijk dit als een huistaak.

bailar  → dansen
mirar  → kijken
beber  → drinken
nadar  → zwemmen
caber  → er in passen
necesitar → nodig hebben
caerse → vallen
oir → horen
cambiar → veranderen/wisselen
olvidar → vergeten
cancelar → opheffen/annuleren
organizar → organiseren
cantar → zingen
pagar → betalen
cerrar → sluiten
peinar → kammen
comenzar → beginnen
pensar → denken
comer → eten
perder → verliezen
comprar → kopen
permitir/dejar → toelaten
conducir → besturen
poder → kunnen
contar → tellen
poner → plaatsen
correr → rennen
ponerse de pie → gaan staan
creer → geloven
preguntar → vragen
herir → beschadigen/verwonden
preocuparse → zich zorgen maken
dar → geven
prestar → lenen
decir → zeggen
quejarse → klagen
despertar → wekken
querer/desear → willen/wensen
dibujar → tekenen
reparar → repareren
dormir → slapen
responder → terugschrijven
encender → aansteken/aan zetten
romper → breken/kapot maken
encontrar → vinden
saber/conocer → weten te/beheersen
enseñar → tonen/aanleren
salir/marcharse → uitrukken/vertrekken
entender → begrijpen
sentarse → gaan zitten
enviar → sturen
tener exito → succes hebben
escribir a máquina → typen
terminar → beëindigen
escuchar → luisteren
tomar → pakken/nemen
esperar → (ver)wachten
toser → hoesten
estudiar → studeren
trabajar → werken
explicar→ uitleggen
traducir → vertalen
firmar → ondertekenen
traer → (mee)brengen
fumar → roken
utilizar/usar → gebruiken
gastar → uitgeven/slijten
vender → verkopen
hablar → spreken
ver → zien
hacer → doen
viajar → reizen
intentar → trachten
vivir → wonen/leven
Ir → gaan
volar → vliegen
jugar → spelen
volar → vliegen
Als je deze werkwoorden uit het hoofd leert dan ben je reeds een flink stuk opgeschoven.