WIJ HELPEN ARMEN

Geschreven op 09/04/2020
Guy Devos


Tenerife staat voor zonnig, onbekommerd, ontspannen en genieten van alle mooie dingen dat het eiland te bieden heeft. Dat is zowat de synthese van een resem antwoorden die je krijgt op de vraag ‘Waarvoor staat Tenerife?’. Maar niet voor iedereen schijnt de zon …!

Er zijn geen favela’s op Tenerife, maar wel gebieden waar gezinnen elke maand de eindjes aan elkaar moeten knopen. Ze liggen netjes verscholen en ver buiten de toeristische centra maar ze zijn er wel. In deze gebieden wonen mensen die met minder dan € 800 moeten instaan voor onderhoud, kost en inwoon van hun gezin. Van dat budget moet vaak nog het schoolgeld van de kinderen betaald worden en ook alle buitenschoolse activiteiten, als dat überhaupt nog kan.
Door de COVID-19-crisis komen de kwetsbare gezinnen nog meer in de armoede. Het brood op de plank wordt schaars en daarom schakelt de vrijwillige hulpverlening een tandje hoger.
Geloof me, de nood is groot. Wij hebben de plicht om hulp te bieden op Tenerife waar wij steeds welkom zijn. Vandaar mijn oproep deze actie te steunen.

Eén schoolvoorbeeld van een hulpgroepering is vzw Happy2Help die diverse projecten steunt op Tenerife. Dit is een erkende en geregistreerde vzw, met Gifnummer waarin een groep Britse, Canarische en Belgische vrienden ondereen zich inzetten, en waar vooral Stephi Tudge en Pat Roose zich belangeloos voor smijten.

Het doel is niet alleen om de armoede in kansarme gemeenschappen te verlichten, maar ook gezinnen te helpen die nu door de coronacrisis zijn getroffen en daardoor geen inkomen meer hebben.
En zoals iedere vereniging die aan welzijnswerk doet heeft de vzw fondsen nodig. Met deze fondsen gaan zij naar de supermarkt en lokale handelaars om zaken aan te kopen die de primaire behoeften van deze armen der maatschappij moet lenigen. 

Voedsel en drank is soms het eerste waarop minderbedeelden uitsparen en dat probeert de hulpgroep hen aan te bieden.

De nood is groot en vooral dringend, nu de coronacrisis wonden slaat in kwetsbare gezinnen met kinderen.

Veel families zien hun inkomen inkrimpen of helemaal weg vallen. Veel ouders hebben slapeloze nachten en weten niet of er morgen eten op tafel komt. Een sociaal vangnet zoals wij dat in de Lage Landen kennen is op Tenerife quasi onbestaand. Toch is er een lichtpuntje, we werken hard en worden in onze taak geholpen door erkende privéorganisaties en door een aantal sponsors.

Momenteel helpt Happy to Help een 25-tal families die geen enkele vorm van inkomsten heeft. Bovendien komen er dagelijks meer families om hulp vragen en daarom zamelen zij fondsen in. Dat kunnen en mogen ze doen omdat ze een erkende vzw zijn, erkend door de overheid. Dat kun je nagaan aan de hand van het toegekende G-nummer.
Ze doen inkopen en krijgen voedingswaren toegestopt van sponsors. Van dit alles wordt er wekelijks 1 voedselpakket per familie samengesteld. De waarde van het weekpakket bedraagt +/- vijftig euro, afhankelijk van de grote van de familie. Een aantal vrijwilligers verdeelt daarna de voedselpakketten aan de families.

Zij vragen dringend uw hulp om de kansarme gezinnen op Tenerife te kunnen ondersteunen met de levensnoodzakelijke voedselpakketten.
Stort een weekbedrag (€ 50) aan Happy2Help-G76732064

Meer informatie vind je HIER.

Spaanse rekening
IBAN: ES28 00494441 6927 1001 5941 – SWIFT: BSCHESMM

PayPal-rekening
happy2helppaypal@gmail.com