GEVAARLIJKE VIS

GEVAARLIJKE VIS

Geschreven op 11-04-2020
Guy Devos


Zo nu en dan ontdekken wetenschappers een nieuwe diersoort, een andere keer stellen zij de aanwezigheid vast van dieren die plotseling opduiken in een regio waar ze niet helemaal thuishoren of thuishoorden. Dat is op en rond de Canarische Eilanden geen evidentie omdat het gebied, zeker wat het land betreft, klein is.
In de oceaan is een ander gegeven. Maar doordat de Canarische wateren voor de meesten onder ons niet erg transparant zijn, en dan heb ik het niet over de helderheid van het water, is wat er leeft en floreert onder water wat fauna en flora betreft niet zo erg duidelijk en zichtbaar.

Zo nu en dan komt er een nieuwigheid naar boven door een toevalligheid. Zoals het vangen van een vissoort die de pescadores nog nooit hebben gezien en waarbij aan het Oceanografisch Instituut om meer inlichtingen wordt gevraagd.

Sedert een korte tijd zwemmen er in onze wateren vissen die heel gevaarlijk zijn voor de mens. Neen, ze prikken niet, ze bijten niet en ze verspreiden geen gevaarlijke stoffen. Ze zijn enkel dodelijk giftig als ze worden opgegeten.
Het Instituto Español de Oceanografía (IEO) heeft kort geleden de informatie gedeeld waarin staat dat er sedert kort een toename is van gevangen vis met de Latijnse naam Lagocephalus lagocephalus.
Dit is een straalvinnige vis uit de familie van de kogelvissen, beter gekend als de vissen die zich opblazen als ze in een gevaarlijke situatie komen en zich bolrond transformeren door water op te zuigen, waardoor ze een aantal malen groter worden dan normaal en hun vijanden afschrikken door hun uitgezette volume.

De kogelvis is giftig door de aanwezigheid van tetrodotoxine, een verlammende neurotoxine. De vis ontleent dit vergif aan een symbiotische bacterie en accumuleert het in een aantal organen en in de huid. Om die reden is de handel in en het serveren van kogelvis in België en Nederland bij wet verboden. In Japan is deze fugu een delicatesse en wordt het eten ervan zelfs als een statussymbool gezien. Daarom moeten Japanse koks jaarlijks een verplicht examen afleggen om deze vis veilig te bereiden, ontdaan van toxines. Desondanks deze overheidscontrole overlijden er jaarlijks tientallen personen na het eten van deze ‘delicatesse’.

Het IEO heeft  in een communiqué meegedeeld dat deze vis in het verleden wel eens werd opgemerkt maar dat er deze zomer een gevoelige groei is waargenomen en dat wetenschappers deze explosieve aanwas nauwelijks kunnen verklaren. Getijdenstromingen kunnen de oorzaak zijn, maar ook met de zoektocht naar vers voedsel moet rekening worden gehouden. Aldus  Pedro J. Pascual Alayón, wetenschapper en onderzoeker bij het Oceanografisch Instituut van de Canarische Eilanden. In hetzelfde rapport staat ook de waarschuwing dat het kookwater waarin deze vis is klaargemaakt nóg giftiger is dan de vis zelf.

Deze vraatzuchtige kogelvissen hebben een zeer uitgesproken pelagisch karakter en daarom vertoeven zij ver uit de kust in de donkere dieptes van zeeën en oceanen. Of toch, zo was het. In oktober van het jaar 2014 verspreidde het Ministerie van landbouw en visserij reeds een bericht dat deze vissoort in de Middellandse Zee werd aangetroffen. De kans is groot dat ze zich van daaruit ook hebben verspreid.

Wees daarom alert als je zelf gaat vissen en ontdoe je van iedere kogelvis die je aan de haak slaat. Ze zijn makkelijk te herkennen aan de vorm van een bijna leeggelopen ballonnetje.

Op de Canarische eilanden foerageren er nu vier soorten giftige ballonvissen: de Sphoeroides marmoratus, de Canthigaster rostrata, de Sphoeroides pachygaster en de Lagocephalus lagocephalus.

Laat de boodschap van dit artikel duidelijk zijn.
Een verwittigd man of vrouw is er twee waard, misschien ook meer.