RAFFINADERIJ VERDWIJNT

Geschreven op 26/05/2020
Guy Devos


Ditmaal kunnen wij uitpakken met heuglijk nieuws. Nieuws dat voorstanders van milieu en ecologie zullen bejubelen, want de burgemeester van Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, heeft samen met Pedro Miró van CEPSA een historische overeenkomst ondertekend om het terrein waarop de raffinaderij staat volledig om te bouwen. Ook de president van de Canarische regering Fernando Clavijo, en de president van de eilandregering, Carlos Alonso, waren bij dit plechtige moment aanwezig.

Dit is een ‘historische’ samenwerkingsovereenkomst waarbij de grond die momenteel in gebruik is door de raffinaderij zal worden herschapen tot een groot publiekelijk-privaat uitbreidingsgebied op basis van milieuduurzaamheid.

Het programma staat gekend onder de naam ‘Santa Cruz Verde 2030' en moet zorgen voor de ontwikkeling van een gebied van 573.000 vierkante meter - 80 voetbalvelden groot - waarvan 67% zal worden gebruikt voor openbare doeleinden en 33% voor handelsdoeleinden.
We kunnen het project een beetje vergelijken met het Palmetum, dat vóór 1996 de plaats die als stortplaats werd gebruikt en waar alle afval werd gedeponeerd.

Pedro Miró zegt dat de exploitatie van de raffinaderij niet rendabel is en dat hij daarom besloot te investeren in een  project dat volgens hem uniek is en waarbij ook de overheden moesten betrokken worden omdat dit een voorbeeld is van transformatiebeleid waarbij een stedelijke raffinaderij op termijn verandert in een oogstrelend gebied. Naadloos voegde Miró eraan toe dat ondanks het feit dat Cepsa het terrein van de raffinaderij heeft verlaten, zij haar industriële projecten om de energievoorziening in de archipel te blijven garanderen en zal blijven ontwikkelen, waarmee zij haar belofte aan haar werknemers, haar klanten en haar aandeelhouder zal nakomen.

De voorzitter van het Cabildo, Carlos Alonso, benadrukte dat 'Santa Cruz Verde 2030' een droomlocatie zal worden voor iedereen die ‘naturaleza’ opsnuift en hoog in het vaandel draagt. Het project zal mede bijdragen aan de ontwikkeling van het technologisch potentieel en aan duurzamere mobiliteit op Tenerife.

Tot slot verklaarde Fernando Clavijo dat dit project zal dienen als een schoolvoorbeeld voor Spanje en voor Europa omdat dit een precedent schept waarbij het herstel van een stedelijk gebied van deze omvang erg vooruitstrevend is.

Gezien de omvang van het project vereisen de analyse en de daaruit voortvloeiende toekomstige acties een complexe en gedetailleerde planning in een stabiele stedelijke omgeving en een geleidelijke planmatige tenuitvoerlegging in verschillende fasen om de toenemende vraag naar ruimte en diensten te begeleiden.

De doelstellingen van het akkoord zijn onder andere het herstel van het fysieke contact tussen het land en het water door middel van grote open ruimten die de kustlijn terug aan elkaar verbindt. Het Palmetum, het Parque Marítimo César Manrique , de plezierhaven Muelle Sur en het Auditorium worden aldus verbonden met elkaar.
Op gebied van mobiliteit en toegankelijkheid is de aanpassing van de inrichting van het territoriale wegennet een must, en vooral voor de TF-4  die zorgt voor de verbinding met de haven.
Tegelijkertijd zal als alternatief voor de TF-4 een nieuwe snelle toegang tot de stad vanuit het zuiden worden aangelegd en zal er een nieuwe Rambla, als de ruggengraat van deze nieuwe verstedelijking, worden gerealiseerd.

10% van het grondgebied zal worden gebruikt voor uitrusting en infrastructuur. Niet onbelangrijk is te weten dat 41% van de grondoppervlakte of 157.440 m² zal beplant worden.

Er is werk aan de winkel, heel veel werk. Maar eenmaal afgewerkt zal dit zuidwestelijke deel van het hoofdstedelijk gebied magnetiseren en daardoor bezoekers aantrekken. Hoelang de realisatie zal duren is ons niet meegedeeld maar wij gaan ervan uit dat dit verschillende jaren in beslag zal nemen.

 Foto: Canarias7.es