WEERBERICHT 4 juni 2020

Geschreven op 04-06-2020
Guy Devos


Het weer is helemaal gek geworden! 

In de maand juni wordt het weer meestal gekenmerkt door een stevige noordoost-passaatwind. Maar daarvan is er weinig tot helemaal niets van te merken. Integendeel, de wind komt uit een compleet andere hoek.
Het belangrijkste kenmerk van de junimaand, die het begin van de hoogzomer markeert, is niet aanwezig. De zon zit verscholen en dikke cumuliforme bewolking komt overwaaien. Zelfs de passaten laten het afweten.
Oorzaak van dat onstabiele weer is de nadering uit het noordwesten van een stevige depressie of lagedrukgebied, waardoor de wind uit de ongebruikelijke westelijke- tot noordwestelijke hoek komt aangewaaid en later zelfs krimpt tot het zuiden.
Het windgradiënt wordt daarenboven verstevigd door een langgerekte anticycloon (hogedrukgebied) boven de westelijke sahara. De resultante is een stevige wind die inbeukt op de kustgebieden die gelegen zijn van het noordwesten tot het zuidoosten van het eiland. 
Hoge windsnelheden zullen ook waargenomen worden op hoger gelegen delen, zoals op Las Cañadas, het Anagagebergte, en vooral het Img gfs canariasTenogebied.

Daarenboven komt er uit het noorden koudere polaire lucht aangevoerd en gaan er zich botsingen voordoen tussen de subtropische luchtmassa boven West-Afrika en de aanstormende polaire depressie. Daarom gaat het regenen in het westen en vallen er buien in het zuiden van Tenerife. 

Dit is een klimatologische anomalie in deze tijd van het jaar, maar niet uitzonderlijk. Vorige jaren regende het ook wel eens in juni en dat komt vooral de natuur ten goede.
Kortom: zeldzaam maar niet onmogelijk in de klimatologische zomer.

Het onstabiele weer blijft verder aanhouden tot zondag waarna het lagedrukgebied verder naar het noordwesten trekt en de onstabiliteit langzaam afneemt. 

Je kunt dit weerbericht niet veralgemenen voor alle locaties op Tenerife. Het regent niet overal en vooral niet overal gelijktijdig. De wind zal ook niet overal gelijkmatig waaien.  Wanneer het hard waait over de westkust is de wind nauwelijks te voelen aan de lijzijde en als de wind krimpt naar het zuidwesten en later naar het zuiden, zal de wind afnemen over de westkust en helemaal verdwijnen in de noordelijke kustgebieden.