VIDEO SUPERGOLVEN

VIDEO SUPERGOLVEN

Geschreven op 06-06-2020
Guy Devos


Om te begrijpen hoe golven ontstaan, wat de oorzaken zijn en welke soorten golven er zijn moeten wij ons verdiepen in meteorologische, hydraulische en maritieme verschijnselen. 
Hoe dieper het water is, hoe meer ruimte er is voor het water om rond te stromen. Vlak bij de kust is de zee minder diep. Het water dat steeds in beweging is, moet zich dus opeens verspreiden in een kleinere ruimte, het stapelt zich op en er ontstaat een golfbeweging die naar de kust toestroomt. De bovenste waterlaag heeft vrij spel, de onderste wordt afgeremd door een stijgende bodem.
Dit kun je vergelijken met een struikelend persoon; de benen blijven ergens haperen terwijl het lichaam de voorwaartse beweging verder zet en tenslotte, volledig uit balans, het hele lichaam doet omvallen. Ik verwijs naar de beschrijving van de eerste wet van Newton of de ‘wet der traagheid’.

We gaan ervan uit dat de golven kunnen ontstaan door wind, door stromingen, door oppervlaktespanning, door viskeuze wrijving en door de zwaartekracht van de maan. Uiteraard spelen andere factoren daar ook een rol in, zoals er zijn: aardbevingen, tsunami’s, het corioliseffect en de zwaartekracht. Ook de oppervlaktespanning van het zeewater speelt hier een kleine rol.

Deze beelden werden gemaakt op 28 januari 2017 in het noorden van Tenerife en tonen hoe gigantisch hoog de golven kunnen aanzwellen. Daar wordt natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt door de surfers die zich met veel evenwicht van de golven laten glijden.

Beelden en montage: Germán Pinelo Met dank aan Rayco Cano