ZOMERZONNEWENDE

ZOMERZONNEWENDE

Geschreven op 20-06-2020
Guy Devos


Güímar ligt aan de zuidoostkust van Tenerife op ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santa Cruz en is met haar 103 km² en haar 18.000 inwoners een middelgrote gemeente die zich uitstrekt langs de Barranco de Badajoz tot ruim boven de 1.500 meter en ter hoogte van Volcán de Arafo.

En precies daarboven ligt het Parque Etnográfico Pirámides de Güímar. Zes piramiden, het museum Casa Chacona met replica’s van schilderijen, sculpturen, maquettes, keramiek en foto’s vormen de ruggengraat van dit centrum. Ook een auditorium waar uitleg en projecties gegeven worden in diverse talen maakt het museum waardig. Deze filmprojectie geeft je meteen een duidelijk beeld over de locatie en laat je het geheel van de geschiedkundige opzet beter begrijpen.
De site van Güímar is 65.000 m² (6,5 hectare) groot en werd in 1988 als etnologisch park voor het publiek opengesteld.

Volgens onderzoekers zijn de piramides van Güímar in de 19de eeuw gebouwd met stenen die door boeren werden gevonden tijdens het ploegen. Er werd in die periode vooral kleurstof gewonnen uit de cochenille, een luis die in groten getale op de schijfcactussen aanwezig was. En om deze cactussen te laten gedijen was er veel plaats nodig. Dus werden er steenvrije akkers gecreëerd en de verzamelde stenen werden gebruikt om akkers en erven te ommuren.

Er zouden vroeger meer piramides op Tenerife hebben gestaan maar deze zijn in de loop van de tijd afgebroken om als bouwmaterieel te gebruiken. De eerste rapporten waarin piramiden werden gerapporteerd rond Güímar stammen uit 1881. Daarin kunnen we lezen dat de boeren sedert 1850 de opgeploegde stenen op één plaats verzamelden. Zo waren er negen steenhopen in de regio maar deze hadden niets gemeen met de huidige piramides.

Thor Heyerdahl toont met zijn onderzoek uit 1991 aan dat de stenen niet zomaar een toevallige hoop vormden; hij ontdekte dat de hoeken van de piramides manueel bewerkt waren en dat de grond geëgaliseerd was vooraleer ze gebouwd werden. Bovendien zijn de piramiden niet opgebouwd met stenen uit nabije velden, maar uit lavarotsen. Verder ontdekte Thor Heyerdahl dat de piramiden in speciale astronomische posities geplaatst waren.

Op 21 juni, de dag van de zomerzonnewende, kan een dubbele zonsondergang worden aanschouwd vanaf de grootste piramide. Dit komt omdat de zon achter de hoogste bergtop daalt, dan weer zichtbaar wordt en tenslotte achter de volgende bergtop weer verdwijnt. Merkwaardig genoeg hebben alle piramiden een trap aan de westzijde.
Ondanks zijn onderzoek heeft Heyerdahl nooit de leeftijd van de piramides kunnen achterhalen of de vraag kunnen beantwoorden wie deze piramiden heeft gebouwd. In 1988 werd het 65.000 m² grote gebied van de Güímar-piramiden geopend voor het publiek als etnologisch park.

Ieder jaar op deze zomerzonnewende organiseert het etnografisch park Pirámides de Güímar een evenement rond de zonsondergang die meteen de kortste nacht van het jaar op gang schiet. Vanaf 18.45 uur wordt het publiek ontvangen en rondgeleid. De uitleg omvat meerdere wetenswaardigheden omtrent de relatie van de piramiden met de zon. Het verdwijnen van de zon aan de horizon kun je ter plaatse beleven als zenmoment; iedereen die dit heeft meegemaakt spreekt over een onvergetelijke diepzinnige herinnering.
Als de weersomstandigheden goed zijn kun je getuige zijn van een ‘dubbele’ zonsondergang. Dit merkwaardig fenomeen trok de aandacht van onderzoekers van het Instituut voor Astrofysica van de Canarische Eilanden, die de meetkundige uitlijning met de ondergaande zon hebben ontdekt en bevestigd.

In 2020 worden er geen activiteiten georganieseerd en is het park gesloten van 15 maart tot 1 juli 2020 door corona-omstandigheden.

De website van het Parque Etnográfico Pirámides de Güímar staat HIER in vier talen leesbaar: Engels, Spaans, Russisch en Duits.