73 woningen beschermd in La Laguna

Geschreven op 25/06/2020
Guy Devos


De gemeenteraad van La Laguna heeft, via het Beheer van de Stedenbouw, de procedure gestart voor een kleine wijziging van het Bijzondere Beschermingsplan (PEP) van de historische site van de gemeente. Daardoor worden er 73 rijtjeshuizen in de beschermingscatalogus opgenomen die in het centrum van de gemeente liggen.
Dit werd aangekondigd op een persconferentie door burgemeester, Luis Yeray Gutiérrez, en het gemeenteraadslid, Santiago Pérez, in gezelschap van de eerste locoburgemeester, Rubens Ascanio, en het hoofd van de Dienst Beheer van het Historisch Centrum, Beatriz Simón.

Vanaf het begin van het mandaat was het voor de drie politieke formaties in La Laguna duidelijk dat het een prioriteit bestond om het stadscentrum van de gemeente, het erfgoed, de geschiedenis en de cultuur te behouden, aldus Luis Yeray Gutiérrez, die het werk van de Dienst Stedenbouwkunde waardeerde.

De burgemeester wees erop dat de mate van bescherming die aan elk onroerend goed wordt verleend, zal afhangen van de kenmerken ervan. Zo zijn er sommige huizen die bijdragen aan de vormgeving van het stedelijk landschap en is het beschermen van de gevel reeds voldoende. In andere gevallen zal het niveau van de bescherming hoger liggen.
De kerngedachte is om een evenwicht te vinden tussen wat beschermd moet worden en wat aangepast moet worden aan de omstandigheden van de moderne tijd.

Beatriz Simón van haar kant wees erop dat deze 73 rijtjeshuizen naast drie andere uit een eerder geïnitieerde wijziging van het PEP komen, waardoor er nu in totaal 76 woningen zijn. Zij herinnerde eraan dat er sinds de vorige zittingsperiode een overeenkomst was die erin bestond de casas terreras die niet in het historische complex waren opgenomen, moesten worden opgewaardeerd.

Bovendien is er het document dat naar de Unesco werd gestuurd en dat was opgesteld door professor María Isabel Navarro, waarin een reeks eigendommen stonden die niet in de PEP-catalogus waren opgenomen.
Ook een gebied dat voor ons van bijzonder belang was, was de oude ingang aan de Calle Marqués de Celada, waar zich een reeks eigendommen met een aanzienlijke erfgoedwaarde bevinden die niet binnen de grenzen van het historische complex liggen, maar zich wel in deze invloedssfeer bevinden, en die niet in de catalogus waren opgenomen.