DE GEBIEDENDE WIJS

DE GEBIEDENDE WIJS

Geschreven op 25-06-2020
Guy Devos


El Imperativo of de gebiedende wijs is een werkwoordsvorm die we gebruiken om een gebod of een bevel uit te drukken. In zinnen met een gebiedende wijs ontbreekt het onderwerp en staat de werkwoordsvorm steeds alleen. 


1. La forma de tratamiento – Beleefdheidsvorm
(ik krijg of geef een bevel in de beleefdheidsvorm)
                                                                                  Hablar      Comer       Vivir
Singular (3° pers. Subj. Pres.)          usted            hable            coma            viva
Plural (6° pers. Subj. Pres.)              ustedes        hablen          coman          vivan

2. La forma familiar – Vertrouwelijkheidsvorm
(ik krijg of geef een bevel in de vertrouwelijke vorm)
                                                                                                        Cantar      Beber        Vivir
Singular (2° pers = 3° pers. Ind. Pres.)              tú                  canta           bebe            vive
Plural (5° pers. = WW-noemvorm –r+d)          vosotros          cantad         bebed          vivid

3. Uitzonderingen
Decir – di / diga

Hacer – haz /haga
Ir – ve / vaya
Saber – sabe /sepa
Pensar – piensa / piense
Poner – pon / ponga
Ser – sé /sea
Oir – oye / oiga
Tener – ten / tenga
Venir – ven /venga
Salir – sal / salga
Traer – trae / traiga
Ver  – vé / vea

4. La forma ‘nosotros’ – Gezamenlijke vorm
(de spreker betrekt zichzelf bij het bevel)
= 4° pers. Van de Subj. Pres.      Cantar       Beber          Vivir
= laten wij + WW                          cantemos     bebamos       vivamos

5. Wederkerige Werkwoorden
             Lavarse              Sentarse                Dormirse             Volverse              Ir                   Irse
(2°p)   lávate                siéntate               duérmete           vuélvete              ve                 vete
(3°p)   lávese               siéntese              duérmese           vuélvase              vaya             váyase
(4°p)   lavémonos        sentémonos       dormámonos      volvámonos        vamos          vámonos
(5°p)   lavaos               sentaos               dormíos              volveos                id                 idos
(6°p)   lávense             siéntense           duérmanse         vuélvanse            vayan            váyanse

6. Overzicht
                  Tú          Usted       Nosotros         Vosotros      Ustedes
Cantar   canta      cante        cantemos        cantad          canten
Beber    bebe       beba         bebamos         bebed            beban
Vivir       vive        viva           vivamos          vivid              vivan

7. El negativo – De ontkenning
                 Tú                   Usted            Nosotros               Vosotros            Ustedes

Cantar   no cantes      no cante        no cantemos        no cantéis         no canten
Beber    no bebas       no beba         no bebamos         no bebáis          no beban
Vivir       no vivas        no viva           no vivamos          no viváis            no vivan
Tener     no tenga        no tenga        no tengamos       no tengáis          no tengan
Hacer     no hagas       no haga         no hagamos        no hagáis           no hagan
Decir      no digas        no diga          no digamos         no degáis            no digan