BOSBRANDEN VERMIJDEN

BOSBRANDEN VERMIJDEN

Geschreven op 06-08-2020
Guy Devos


De zomer komt bijna op haar hoogtepunt en als het weer normaal evolueert gaan de temperaturen langzaam stijgen, zal regen uitblijven en beginnen de gewassen uit te drogen. Dit resulteert in een verhoogd risico voor bos- en struikbranden. Voeg daarbij het element ‘de mens’ en je krijgt een licht ontvlambaar mengsel.

De beste brandvoorkomende maatregel is een verantwoord gedrag, want 98% van de branden ontstaat door een verkeerde beslissing en/of een verkeerde actie. Weet je dat de oorzaak van brand altijd terug te vinden is in de beschrijving van de drie ‘O’s? Een brandoorzaak is bijna altijd gekoppeld aan ‘onvoorzichtigheid, onwetendheid en onoplettendheid’.

De gouvernementele overheid verwittigt binnenkort iedereen over de gevaren van een bosbrand en koppelt in deze voorlichting de richtlijnen om brand te vermijden. De maatregelen komen er steevast aan wanneer hoge temperaturen, langdurige droogte, sterke passaatwinden en vooral verhoogde menselijke activiteit zich aankondigen. De regering wil een halt toeroepen aan deze alles verwoestende branden.

Verantwoord gedrag zorgt voor een beperking van brandrisico en is de beste maatregel ter voorkoming van bos- en struikbranden. Ook het waarschuwen van de hulpdiensten is verantwoordelijkheid dragen bij het zien van rook in bosrijk gebied. Het algemeen noodnummer is ook hier, het nummer 1-1-2.

Als algemene regel moeten we stellen; geen open vuren maken. Iedereen begrijpt dat een kampvuurtje stoken, niet alleen onverantwoordelijk is, maar ook uiterst gevaarlijk. Roken is een vuurgevaarlijke handeling, alhoewel rokers van zichzelf denken, voorzichtig te zijn. Je peuk uitdoven met de voet op een bed van dennennaalden, is daar een voorbeeld van. Werp ook nooit geen peuk uit de auto; dit is niet alleen gevaarlijk, je riskeert bovendien ook nog een boete van 200 euro.

Een barbecue mag en kan alleen in de daarvoor voorziene recreatiegebieden omdat deze plekken uitgerust zijn met vaste vuurvaste installaties waarop kan gekookt worden. Op deze plaatsen hangen duidelijke pictogrammen die het wel en het wee van het bbq’en onderstrepen.

Warmtebronnen die contact maken met licht ontvlambare boom- en struikresidu is te vermijden. Blijf dus ook met je voertuig op de rijweg en vermijd off-roadtoestanden. Ook het gebruik van motorisch tuingereedschap kan een brand doen ontstaan. Gebruik steeds gereedschap dat geen vonken of vlambogen voortbrengen.

Laat geen glazen voorwerpen of glasscherven achter; door het vergrootglaseffect heb je binnen enkele seconden een brand als het zonlicht op de juiste manier invalt; en de zon staat ook niet stil!

Wat doe je best als je toch onverwacht in de buurt van een brand bent?
Bel de hulpdiensten op 1-1-2, ook al spreek je geen Spaans. Als je een GPS bij de hand hebt of een iPhone kun je meteen een exacte locatie opgeven.
Daarna kun je proberen te blussen als het om een kleine, beginnende brand gaat… met alle mogelijke middelen. Het vuur beslaan is een prima blustechniek; blussen door verstikking is zelfs met takken te realiseren.

Als het om een grotere brand gaat, verzamel dan de mensen om je heen en verlaat de vuurlocatie door tegen de wind in te stappen (als dat mogelijk is), zo niet; bescherm dan je ademhalingswegen, adem door je neus en vlucht rond het vuur heen. De beste vluchtrichting is naar de oceaan toe, naar beneden dus… op die manier ben je onder de brand en heb je minder last van rook, gassen en warmte.

De overheid geeft opdracht aan bosbeheer om het netwerk van bospaden te verbeteren en aldus wordt de wandelinfrastructuur aangepakt. Een lente-onderhoud, zeg maar en zo wordt de bewegwijzering, de staat van de wandelwegen, overgroeiende struiken en gewassen en de schuilplaatsen onder handen genomen. Ook de boswegen die door de brandweer en de hulpdiensten worden gebruikt bij diverse interventies worden netjes gemaakt en ontdaan van alle belemmeringen.

De algemene doelstelling van het project is de veiligheid te verhogen en de infrastructuur te verbeteren. Zo zal menig toerist probleemloos en veilig de wijde natuur kunnen verkennen en zullen de brandweerlieden zich sneller kunnen verplaatsen en op termijn vrijer kunnen ademen. Iedereen gelukkig …!