VERZORGING OP TENERIFE

Geschreven op 10/08/2020
Guy Devos


Hoe zit het nu met de gezondheidszorg op Tenerife? Kan men van een zorgeloos verblijf genieten, ook bij medische problemen, bij een opname in de kliniek, en hoe kunnen wij genieten van nazorg?

De tijd dat de Canarische Eilanden achteraan bengelden in een lijst dat door de Spaanse overheidsdienst werd opgesteld ligt niet eens in een ver verleden. Wij bekijken het van dichterbij en zetten onze bevindingen hieronder.

We maken alvast een onderscheid tussen toeristen en residenten. Iedereen die hier niet woont is toerist, laat ons daarvan uitgaan. Buitenlandse inwoners moeten zich in orde stellen met de desbetreffende wetgeving in Spanje en genieten van de gezondheidszorg die de Seguridad Social hen biedt. Jammer genoeg is thuisverpleging niet inbegrepen in het Spaanse zorgpakket. Alle anderen, die hier voor een korte of langere tijd verblijven, kunnen terugvallen op de polissen die zij met hun ziekenfonds en/of extra ziekteverzekering hebben afgesloten.
Nederlanders en Belgen die naar Tenerife reizen hoeven niet bang te zijn dat ze op het eiland zullen tekortkomen aan medische zorg en dito begeleiding.

Na een medische behandeling, en dat hoeft niet altijd een opname in het ziekenhuis te zijn, moet je kunnen terugvallen op nazorg. De Spaanse gezondheidszorg kent echter géén thuiszorgdiensten. De resident die verzekerd is bij de Seguridad Social krijgt de nazorg aan huis door een verpleegkundige dus niet terugbetaald door de Spaanse ziekteverzekering. We spreken hier over ruim 5.500 geregistreerde Nederlandstalige 65-plussers en dat is meteen de groep die het meest hulpbehoevend is. De hulpvraag ontstaat vaak in een hogere leeftijdscategorie. Men woont hier soms al langer dan 20 jaar en heeft niet gedacht aan de zorgvraag die uiteindelijk toch vaak gaat ontstaan.

WeDoCare Tenerife heeft dit gat gedicht en biedt (na)zorgdiensten en thuisverpleging die Nederlanders en Vlamingen in staat stellen om op Tenerife te kunnen blijven wonen. Het aantal overwinteraars, een groep die elk jaar groter wordt, is een belangrijke en steeds terugkerende groep klanten van WeDoCare. Hier is sprake van een leeftijdscategorie van mensen die sneller hulpbehoevend kunnen zijn.
De laatste groep is de grootste groep; ruim 300.000 Nederlanders en Belgen komen op jaarbasis op vakantie naar Tenerife. In deze groep is vaak een zorgvraag aanwezig waarbij, ook hier, ouderen de meest betrokken partijen zijn.

De groep toeristen en overwinteraars die gebruik maakt van de zorgen van WeDoCare kan de zorg deels vergoed krijgen door het ziekenfonds in hun thuisland. Dit is mogelijk voor een periode van maximaal 3 maanden. Het ziekenfonds in het thuisland moet hiervan op de hoogte zijn gesteld en de thuisverpleging in het thuisland moet voor deze periode worden stopgezet om in aanmerking te komen voor de vergoeding die voortkomt uit een Europees recht om tijdelijk thuisverpleging in het buitenland te ontvangen.

WeDoCare werkt met Nederlandstalige medewerkers, want verstaanbaarheid is belangrijk. De (na)zorg wordt uitgevoerd door verpleegkundigen en kan omschreven worden als pre- en postoperatieve zorg. Het toedienen van medicatie (injecties), wondverzorging, stomazorg, wieken steken, en de dagelijkse persoonlijke verzorging zoals hulp bij het wassen en aankleden zijn de meest voorkomende taken waaraan WeDoCare aandacht besteed.

WeDoCare voorziet in bredere zorg die voortkomt uit de hulpvraag van de toeristen en overwinteraars die hier komen om te herstellen na een operatie of na een veeleisende periode.

Dat er vraag is naar deze diensten, is de afgelopen jaren gebleken. De oefentherapeut helpt bij revalidatie, oedeemtherapie en behandeling van reuma. WeDoCare werkt met een psychiatrisch verpleegkundige om psychosociale klachten te bespreken in de eigen taal.

Met dank aan Marieke de Bruijn