NIEUWE COVID-19-MAATREGELEN

NIEUWE COVID-19-MAATREGELEN

Geschreven op 14-08-2020
Guy Devos


De buitengewone Ministerraad van de Canarische regering heeft op donderdagochtend, 13 augustus 2020, een overeenkomst goedgekeurd om een reeks strengere gezondheidsmaatregelen goed te keuren teneinde de besmetting op de eilanden in te dammen.
De president van de Canarische Eilanden, Ángel Víctor Torres, heeft deze maatregelen aangekondigd na de ministerraad, nadat werd onderzocht hoe de opstoot van het coronavirus kan worden beteugeld, na de toename van de Covid-19-besmettingen in de afgelopen dagen, waar vooral jongeren onder de 30 jaar zijn betrokken door losbandigheid in het nachtleven. Momenteel zijn er 28 actieve uitbraken op de Canarische Eilanden, waarbij 268 besmettingen en 745 nauwe contacten zijn getraceerd en in quarantaine zijn geplaatst.

Op verzoek van het regionale Ministerie van Volksgezondheid heeft de Raad ingestemd met het verplichte gebruik van maskers in zowel open als gesloten ruimten, ongeacht of de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan worden aangehouden. Bovendien heeft de Raad de maatregelen gehecht aan beperkingen in de restaurant- en uitgaanssector.
De voornaamste maatregelen zijn het rookverbod in openbare ruimten en plaatsen, het verplichte gebruik van maskers op alle plaatsen voor iedereen die ouder is dan 6 jaar, ongeacht of de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan worden gehandhaafd en het verbod op samenscholingen van meer dan 10 personen.
Bovendien heeft de Raad ermee ingestemd om het decreet dat de opening van het nachtleven regelt, terug te schroeven telkens wanneer er een toename wordt vastgesteld van het aantal besmettingen die gerelateerd zijn met deze activiteit.

De president van de Canarische Eilanden wijst erop dat deze sector opnieuw zal worden gereguleerd door het decreet van 20 juni 2020. Dit decreet stelt tekstueel vast dat:
– discotheken en andere uitgaansgelegenheden uitsluitend publiek mogen ontvangen in open lucht en niet meer binnen;
– de consumpties rechtstreeks aan tafel moeten gebracht worden.;

– de maximumcapaciteit op de terrassen bedraagt 75 procent en de veiligheidsafstand moet worden gehandhaafd;
– dansen verboden is en dansvloeren niet zijn toegestaan.

Deze maatregelen worden op vrijdag 14 augustus van kracht, nadat de wetswijziging in het staatsblad (B.O.C.) van de Canarische Eilanden is gepubliceerd. Dit zijn maatregelen ten gevolge van de toename van het aantal besmettingen in de afgelopen dagen, waardoor het aantal actieve gevallen opnieuw boven de vijfhonderd gevallen is gestegen. Dit niveau is sinds mei niet meer waargenomen, zelfs niet op het ogenblik van het afkondigen van de alarmcrisis.

Verplichte maskerdracht.

Vanaf vrijdag 14 augustus 2020, de dag dat het aangepaste decreet in het Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.) wordt gepubliceerd, is het gebruik van maskers verplicht voor alle personen van zes jaar en ouder. Het zal verplicht zijn een masker te dragen op de openbare weg, in open lucht en in elke afgesloten ruimte voor openbaar gebruik open voor het publiek, ongeacht of er een interpersoonlijke veiligheidsafstand van ten minste 1,5 meter wordt aangehouden”.

Bovendien zal het correcte gebruik van het masker verplicht zijn, waarbij de neus en de mond te allen tijde volledig worden bedekt. Het moet ook goed passen op de neus en de kin, om te voorkomen dat de luchtwegafscheidingen in het milieu terechtkomen.

Het masker is verplicht in horecagelegenheden en -diensten, met inbegrip van bars en cafetaria’s. Het is alleen uitgesloten dat het gebruik ervan verplicht is op het moment van inname van voedsel of dranken.

Op stranden en zwembaden is de verplichting om een masker te dragen alleen uitgesloten tijdens het baden – van de ligplaats naar de oceaan en terug – en tijdens het verblijf op een bepaalde locatie. Wanneer je zonder te bewegen, en op voorwaarde dat het respect voor de interpersoonlijke veiligheidsafstand tussen alle andere gebruikers kan worden gegarandeerd. In ieder geval zal het gebruik van maskers verplicht zijn bij toegangen, verplaatsingen en wandelingen in deze ruimtes en faciliteiten. 

In niet-universitaire onderwijscentra zullen maskers niet verplicht zijn in het geval van groepen die een stabiele co-existentie tussen schoolkinderen bevatten en in de rest van de schoolgroepen, wanneer zij op een afstand van ten minste 1,5 meter op de schoolbanken zitten.

De verplichting om een masker te dragen is niet vereist in de gevallen die zijn vermeld in artikel 6.2 van het Koninklijk Besluit 21/2020, van 9 juni, betreffende dringende preventie-, beperkings- en coördinatiemaatregelen om het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19.

Naast deze verplichting beveelt de Raad van Bestuur, op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, het gebruik van maskers in privé-ruimtes aan, zowel open als gesloten, wanneer er bijeenkomsten van mensen uit verschillende sociale groepen worden gehouden.

Nota
Deze tekst is NIET de synthese van de officiële wettelijke bepalingen. Pas later vandaag, wanneer de aanpassing van het decreet van 20 juni 2020 verschijnt in het B.O.C., zal deze tekst formeel en 100% waarheidsgetrouw naar de wettelijke bepalingen, worden gepubliceerd.