ONMOGELIJK

ONMOGELIJK

Geschreven op 19-08-2020
Guy Devos


Wie op Tenerife is of ooit is geweest heeft het aan de lijve ondervonden. Niet alles op dit eiland is rozengeur en maneschijn. Er zijn ook dingen aanwezig die je ergeren en waarvan je op zijn minst geïrriteerd wordt.

Let op: dit artikel zag het licht vooraleer het COVID-19-virus het leven zag …!

Stapvoets over de snelweg slenteren in de spitsuren of je verplaatsen aan sterk gereduceerde snelheid buiten de spits is nu ook op Tenerife geen uitzondering meer. Meermaals per dag ergernis en stress in de auto is buitengewoon slecht voor het menselijk lichaam en als je daarbij rekening houdt dat Canariërs nogal geagiteerd kunnen zijn, dan weet je het gauw.

Hoeveel keer al hebben wij geschreven dat een uitbreiding van de verkeersinfrastructuur niet de oplossing is voor een saturerend wegennet. Ieder project waarbij er nog meer voertuigen in het verkeer gedropt worden is er een teveel. En toch blijkt dit voor de Canarische overheden de enige oplossing. Dat en nog veel meer gaat ons petje te boven.

Als Noord-Europeanen begrijpen wij dit probleem maar al te goed omdat dit bij ons al veel langer voorkomt en omdat wij reeds langer nadenken over een oplossing van het probleem. En de slotsom van dat gepeins is ‘dat er minder voertuigen de weg op moeten’. De verkeerde oplossing is ‘de infrastructuur uitbreiden’ want daarmee geef je een zetje om nóg meer automobielen de straat op te sturen.
We maken daarbij een klein rekensommetje voor Tenerife en daarmee bewijzen wij dat wagenpark moet afgebouwd worden in plaats van worden aangemoedigd.

Op Tenerife is er 3,5 keer meer verkeer dan het Spaanse gemiddelde. Er zijn 776.000 voertuigen ingeschreven bij het DGT of Tráfico in de volksmond. Als je rekening houdt met het feit dat Tenerife 1.004.000 inwoners telt, dan kom je tot 7,7 voertuigen voor iedere tien personen die op het eiland leven; inclusief baby’s, kinderen en minderjarigen.

Als wij er van uitgaan dat het eiland over een wegennet beschikt van +/- 2.000 kilometer, dan komen we snel aan een paar spectaculaire resultaten. We meten ieder voertuig 4 meter lengte aan en we plaatsen deze, bumper aan bumper, na elkaar. Het resultaat is opmerkelijk: er ontstaat een file van 3.112 kilometer. Als wij dat omrekenen dan moet er op iedere kilometer een lengte van 1.556 meter auto’s passen. Dat is onmogelijk…
Als je een beetje de ogen opent dan zie je onmiddellijk het probleem. Zoek je een parkeerplaats langs de openbare weg, dan rijd je, ofwel heel lang rond ofwel plaats je je voertuig noodgedwongen op een bewaakte, al dan niet ondergrondse, parking.

De eilandregering heeft blijkbaar ook dat rekensommetje gemaakt en ingezien dat het zo niet verder kan. Daarom heeft de overheid een aantal ingrijpende maatregelen genomen.

De Titsa-busmaatschappij is alom zichtbaar op het eiland aanwezig. Iedereen weet dat het openbaar op Tenerife zeer goed is georganiseerd en dat je met het openbaar vervoer terecht kunt tot in iedere hoekje van het eiland.
In 2019 hebben de bussen ruim 40 miljoen passagiers hebben vervoerd, de tram in de hoofdstedelijke metropool op haar beurt vervoerde ruim 15 miljoen personen vervoerd. Dat kan al tellen op een eilandje van amper 2.000vierkante kilometer.
Veel? Ja, maar niet genoeg: iedere inwoner heeft op jaarbasis nochtans bijna 60 keer van het openbaar vervoer gebruik gemaakt, maar dat moet nog beter, zegt Manuel Ortega, die tot voor kort Directeur Mobiliteit was bij de eilandregering. Als we koning auto willen tegenhouden in zijn opmars moeten we aantrekkelijke alternatieven voorstellen. Maar dewelke dit zijn noem hij er niet bij.

Misschien worden er beperkende maatregelen ingebouwd voor het autogebruik, misschien wordt het openbaar vervoer nog goedkoper. Misschien moeten de voorziene budgetten voor de uitbreiding van het wegennet als subsidies overgemaakt worden aan de openbare vervoersmaatschappijen, dan zouden zij ons gratis kunnen vervoeren. Want zeg zelf, de wegeninfrastructuur uitbreiden om nóg meer voertuigen te laten passeren zal wel stukken duurder zijn dan het openbaar vervoer gratis aan te bieden.

Het openbaar vervoer voor iedereen helemaal gratis maken, zou de brave burger doen nadenken over het al dan niet verder gebruik maken van een eigen voertuig. Een aantal toeristen zou dan kunnen overwegen om niet meer met een huurwagen rond te rijden.
Het verkeer ontmoedigen kan ook door thuiswerken te promoten. Minder woon-wegverkeer, minder files, minder stress op de baan. Door thuis te werken komt er meteen extra vrij werktijd beschikbaar.

De knelpunten op de snelwegen zijn steeds de op- en afritten. Het verkeer kan niet snel genoeg door de bottlenecks en daardoor ontstaan er lange wachtrijen op de pechstrook en files op de snelweg gedurende de spitsuren. Dit is een uiterst gevaarlijke situatie. De op- en afritten breder maken en de doorstroming daarna bevorderen zal door iedereen gewaardeerd worden.