E-COMMERCE OP TENERIFE

E-COMMERCE OP TENERIFE

Geschreven op 21-08-2020
Guy Devos


Er zijn een aantal zaken die je uit elkaar moet houden; enerzijds zijn de Canarische Eilanden twee provincies van Spanje, anderzijds is de archipel een Spaans overzees gebied.
Dat impliceert dat de wetgeving enigszins verschilt van de Spaanse wetgeving want in een gebied dat 1.500 kilometer van het vasteland en midden in de oceaan ligt zijn er andere noodwendigheden en wordt er anders geleefd.

Zo ontstond bijvoorbeeld de Canarische korting voor residenten die zich willen verplaatsen binnen Spanje. De wetten die gelden op de Canarische eilanden en verschijnen in het Canarisch Staatsblad, B.O.C. (Boletín Oficial de Canarias) wijken veelal af van de teksten die in het Spaanse wetboek verschijnen en te lezen zijn in het B.O.E. (Boletín Oficial del Estado).
In het B.O.C. verschijnen afgietsels van het B.O.E., dit zijn gelijkaardige maar aangepaste wetteksten, die verschillen naar de normen en noodzakelijkheden die van toepassing zijn op het leven op een subtropische eilandengroep. Dit is de geografisch-politieke situatie.

Er is ook nog een douanewet die de import en export van en naar de archipel moe(s)t beschermen. Te lang om dit hier uit te leggen; het kwam er op neer dat je tot in 2016 een flinke som aan douanerechten of importkosten moest betalen om goederen naar het eiland te brengen. Dit omdat de Canarische Eilanden geen deel uitmaken van de Europese Douane Unie.

Door technologische veranderingen kopen wij gemakkelijker via het internet en dat woog op de geldbeugel van de Canarische resident. Eenzelfde product kostte duurder dan dezelfde aankoop verricht op het Spaanse vasteland. Alle producten die duurder waren dan 22 euro werden extra belast.
Minister van Financiën van de Canarische Eilanden, Rosa Dávila, heeft begin 2017 met één pennentrek het basisbedrag van € 22,00 opgetrokken naar € 150,00. Alle aankopen via het internet van producten minder dan € 150,00 zijn vanaf dit moment niet meer onderhavig aan de verplichtingen van het DUA (Documento Único Administrativo).

Daardoor wordt de problematiek van de uiteindelijke aankoopprijs vermeden en weet een internetklant onmiddellijk wat hij of zij voor een pakje zal moeten betalen. Op deze manier worden 3.000.000 zendingen per jaar vrijgesteld van dure douanerechten.
De wijzigingen worden opgenomen in het decreet 268/2011 van de wet op Gestión de los Tributos del REF en verscheen in het Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.).

Dávila benadrukte de bereidheid om samen te werken met alle betrokken e-commerces op de Canarische Eilanden. Iedereen is zich ervan bewust dat online shoppen complex en duur was door de wettelijke beperkingen die voortvloeiden uit het unieke fiscale karakter van de eilanden. Dit is nu een poosje verleden tijd, enkel voor kleine zendingen.
Dit is geen eenzijdige politieke beslissing. Bij het in stand komen van deze tegemoetkoming hebben alle betrokken partijen deelgenomen: consumentenorganisaties, douanediensten, Correos, de transportsector, experts in fiscaal recht en vertegenwoordigers van de centrale overheid zaten aan tafel bij de voorafgaande debatten.
Op een eiland wonen of verblijven hoeft niet altijd een nadeel te zijn.