Maskers verplicht

Maskers verplicht

Geschreven op 21-05-2020
Guy Devos


Minister Salvador Illa kondigde aan dat het besluit om een masker te dragen van kracht wordt zodra het is gepubliceerd in het Spaanse Staatsblad BOE. 

Het verplichte gebruik van maskers op de openbare weg en in besloten ruimten wordt vastgesteld wanneer de naleving van de minimale veiligheidsafstand, die op twee meter is vastgesteld, niet kan worden gegarandeerd. Dit werd op een persconferentie bekendgemaakt, onmiddellijk na Ministerraad.

Op de vraag waarom dit besluit nu wordt genomen, in een fase met veel minder Covid-19 gevallen, en niet op het meest urgente moment van de epidemie, zei Illa dat ‘alle besluiten en protocollen voortdurend worden herzien. In deze fase van de-escalatie vonden we het gepast om deze stap te nemen. We hebben een consensus bereikt met de autonome gemeenschappen en we hebben geluisterd naar de deskundigen. We denken dat dit nu een maatregel is die de bevolking moet aansporen om voorzichtig te zijn en het veilig te houden’.

De minister heeft er ook op gewezen dat andere Europese partners deze beslissing in de afgelopen weken hebben genomen en heeft daarom deze maatregel opnieuw in de de-escalatiefase opgesteld. Ook het besluit tot vaststelling van een 14-daagse quarantaine voor alle reizigers die uit het buitenland komen, staat in de nieuwe voorwaarden.

Illa benadrukte dat de maskers zullen worden verspreid via de verschillende gebruikelijk en gekende kanalen, zoals de apotheken. Wat de prijs betreft, herinnerde hij eraan dat deze door het Ministerie van Volksgezondheid is vastgesteld op 0,96 euro. Wat betreft de mogelijkheid om de maskers gratis aan te bieden aan bepaalde groepen, heeft hij deze verantwoordelijkheid overgedragen aan de Autonome Gemeenschappen.

Over de ontwikkeling van de pandemie in Spanje merkte hij op dat de laatste gepubliceerde gegevens ’goed’ zijn, met een toename van slechts 0,12 procent.
‘Ze zijn in lijn met de doelstellingen die we onszelf voorop hebben gesteld, met stijgingen van ongeveer 0,5 procent,’ zei hij en waarschuwde meteen dat het virus nog niet is verslagen. ‘We moeten voorzichtig zijn en veilig blijven handelen. Er is nog steeds sprake van een toename van het aantal gevallen’, concludeerde de minister.