Inspectie en maatregelen tegen La Recova

Inspectie en maatregelen tegen La Recova

Geschreven op 23-05-2020
Guy Devos


De dienst die belast is met het toezicht op de naleving van de maatregelen ter voorkoming van beroepsrisico's voor de overheidsdiensten heeft een inspectie uitgevoerd in La Recova om na te gaan of alles wat is overeengekomen wordt nageleefd in verband met de de coronamaatregelen.
De Mercado de Nuestra Señora de África werd gebouwd ter vervanging van de oude markt La Recova en daar gaat heel veel volk op af.

De gemeente Santa Cruz is met de Mercado de Nuestra Señora de África een protocol van maatregelen overeengekomen die het COVID-19-virus moet tegenhouden. Deze overeenkomst is het resultaat van een vergadering die met de coöperatieve werd gehouden, wegens het ontbreken van controles op de toegang, de capaciteit of de signalering in het complex.

Schepen/wethouder voor Maatschappelijk Welzijn en Openbare Diensten, José Ángel Martín, legt in een nota uit dat de marktplaats zelf moet controleren, de eenrichtingswegen moet markeren en protocollen moet opstellen om de afstanden te bewaren en aanduidingen moet plaatsen dat de klanten de goederen niet mogen aanraken.
Voortaan moet La Recova aan de in- en uitgangen, een systeem implementeren dat klanten telt en erop toeziet dat alle mensen die binnen zijn verplicht een masker opzetten.
Op de vloer moeten de te volgen winkelweg aangeduid worden en visuele markeringen die de veiligheidsafstand tussen de klanten laat zien.

Voor Martín is het belangrijk dat een voorziening die hoog relevant is voor de marktplaats, moet voldoen aan alle maatregelen en aan de veiligheidsnormen, niet alleen voor de mensen die er werken, maar voor alle mensen die La Recova betreden. Deze plaats bestaat reeds meer dan 76 jaar en heeft zich steeds weten te onderscheiden door zijn uitmuntend dienstgedrag. Toch heeft de Lokale Politie van de hoofdstad verschillende overtredingen vastgesteld van fundamentele preventieve maatregelen.

Zij constateerden een aanzienlijke concentratie van mensen aan de kraampjes en in de gangen, er waren niet de minste maatregelen genomen om het aantal aanwezigen te beperken, laat staan te tellen aan de vijf toegangen van de markt. Aanbevelingsborden ontbraken en de minimale afstanden werden niet aangeduid en daarom ook niet gerespecteerd. Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals maskers, handgels en handschonen werden nergens aangeboden.

De overheid heeft, enerzijds gedreigd met de sluiting van de winkels die zich niet in orde stellen en heeft anderzijds de leiding van La Recova op de vingers getikt. Als niet snel werk gemaakt wordt om zich in orde te stellen met de vigerende regelgeving daaromtrent, kan de marktplaats helemaal gesloten worden voor het publiek.