Driemaal kort nieuws

Driemaal kort nieuws

Geschreven op 02-08-2020
Guy Devos


DE APP 'GOMERA'

Tijdens de conferentie van de regiopresidenten loofde president Sanchez, zoals benadrukt door Torres, het succes van de app Radar Covid die nu op La Gomera loopt. Sanchez gaf de impuls aan dit instrument om de app door de autonome gemeenschappen te laten gebruiken.
Nadia Calviño benadrukte deze aankondiging in een tweet waarin ze verzekerde dat de applicatie met succes is getest in La Gomera. Een pilotprogramma dat vorige week is afgelopen en waarvan de resultaten de komende dagen zullen worden bestudeerd.
Het aanbod aan de gemeenschappen is in afwachting van de evaluatie van deze app met bevredigende gegevens.
Het is nu aan de gemeenschappen zelf om te beslissen of ze zich al dan niet bij de app aansluiten en deze aansluiten op hun respectieve gezondheidssystemen.

60% VAN DE CANARISCHE WERKNEMERS IN ERTE WERKT NOG STEEDS NIET

Het hoofd van de regering van de Canarische Eilanden presenteerde gegevens over de aanzienlijke schade die de archipel heeft geleden en noemde het aantal werknemers dat in het dossier van de verordening betreffende de uitzendarbeid (ERTE) is opgenomen, en niet opnieuw aan het werk is gegaan.
Het aantal ligt dicht bij de 60%, terwijl dit nationaal ietsje meer dan 30% bedraagt. Het cijfer ligt ver boven het staatsgemiddelde zitten, benadrukte hij.

Daarom is er in de eerste week van september een ontmoeting gepland met de minister van Werk, Yolanda Díaz; met de minister van Toerisme, Reyes Maroto en de minister van Territoriaal Beleid, Carolina Darias, met als centraal thema: 'Waar een wil is, is een weg'.

BEGROTING 2021

President van de Canarische Eilanden, Torres benadrukte het belang, ondanks de huidige moeilijkheden, dat de financiële balans 2021 op de eilanden in evenwicht is. Niet eigenaardig, aangezien de Canarische Eilanden tot nu toe niet in staat zijn geweest om alles op te nemen in een begroting wat er is bereikt met het nieuwe statuut van de autonomie.
Ook wat is opgenomen in de actualisering van het economisch en fiscaal stelsel van de Canarische Eilanden (REF) hoort daarbij.
Het is essentieel voor de regio, die ook heeft gevraagd om zekerheid in andere financiële sectoren, zoals de vooruitbetalingen of de uitgavenregel en de doelstellingen voor het tekort. De eilanden zullen maandag ook de "richtlijnen voor de [regionale] begroting voor 2021 vaststellen.