Het gebrek aan kansen op de Canarische Eilanden

Geschreven op 02/09/2022De economie van de eilanden is grotendeels afhankelijk van het toeristenmodel en in die zin leidt de monocultuur ook tot een absolute arbeidsafhankelijkheid van de horecasector.

Nieuwe vormen van economische ontwikkeling komen maar moeilijk van de grond en vele Canarische jongeren worden gedwongen te werken in onzekere banen of het eiland te verlaten.

Er is weinig belangstelling (lees mogelijkheden) voor het ondernemerschap als gevolg van de sociaal-economische situatie. De Canarische Eilanden hebben verhoudingsgewijs het kleinste bedrijvenpark van Spanje met 26,5 bedrijven per duizend inwoners en is de slechts beoordeelde regio wat betreft de 5 belangrijkste categorieën: bezoldiging, arbeidskansen en beroepsontwikkeling, werkzekerheid, evenwicht tussen werk en privéleven en arbeidsconflicten.

In de door Adecco gepubliceerde ‘Monitor of Opportunities and Satisfaction in Employment’ kregen de Canarische Eilanden dit kwartaal de slechtste totaalscore van gans Spanje (4,7), berekend als de gemiddelde score van de vijf bovengenoemde categorieën. Hoe hoger de score, hoe groter de arbeidstevredenheid van de gemiddelde werknemer.

Wat het werkloosheidspercentage betreft, deelt de regio de eerste plaats met Andalusië met een werkloosheidspercentage van 20,2%. Adecco geeft echter aan dat deze waarde voor de Canarische Eilanden een jaar-op-jaar daling van 4,9 punten betekent, de meest uitgesproken van alle autonome gemeenschappen terwijl de daling voor Andalusië slechts 2,5 punten bedraagt.

Wat het aantal zelfstandige ondernemingen betreft, prijken de Balearen bovenaan de lijst met 33,6 ondernemingen per duizend inwoners en de Canarische Eilanden staan helemaal onderaan de lijst met 26,5 ondernemingen per duizend inwoners.