Belastingstop, de beste formule om uit deze crisis te komen

Belastingstop, de beste formule om uit deze crisis te komen

Geschreven op 21-03-2020


Zoals we in een vorig nieuwsbericht reeds hebben gemeld heeft de regering van de Canarische Eilanden gisteren besloten de betaling van de ‘Impuesto General Indirecto’ (IGIC), uit te stellen tot 1 juni, met de bedoeling bedrijven en freelancers een pauze te gunnen en zo ongeveer 600 miljoen euro te injecteren in de economie van de eilanden. Volgens econoom Daniel Lacalle is de enige goede maatregel die de regering kan toepassen de belastingdruk op de meest getroffen sectoren weg te nemen in een periode van economische crisis. Voor de econoom zullen de Canarische Eilanden een van de gemeenschappen zijn die het meest wordt getrofen door deze stopzetting van de activiteiten en merkte op dat hoteliers "zich zullen moeten voorbereiden op een lange vakantie tot ver na de zomer". Volgens hem heeft deze pandemie op alle mogelijke manieren een cultuurschok veroorzaakt. Dit gaat verder dan een vermindering van middelen, het totale beeld is veranderd. En hij legde uit dat wanneer wordt besloten om de activiteiten opnieuw op te starten, mensen het er moeilijk mee zullen hebben om uit te gaan of naar een restaurant, op vakantie of naar winkels te gaan. Niet alleen omdat hun financiële situatie zal zijn veranderd, maar ook uit angst voor de ziekte, verklaarde hij. Daarom zullen we moeten wennen aan het feit dat deze situatie tot in 2021 zal voortduren. Alle economen zijn het erover eens dat deze crisis zal voortduren zolang de beroepsactiviteiten worden stopgezet en dat de evolutie afhangt van de economische maatregelen die worden genomen om de gevolgen ervan te verzachten. Het belangrijkste, benadrukken ze, is dat werkgevers het gevoel hebben dat de staat hen steunt om de werkgelegenheid te behouden.