Dit zijn de voertuigen die mogen blijven rijden bij eventuele verkeersbeperkingen tijdens de noodtoestand

Dit zijn de voertuigen die mogen blijven rijden bij eventuele verkeersbeperkingen tijdens de noodtoestand

Geschreven op 23-03-2020


De regering heeft het type voertuigen en vervoer vastgelegd dat mag blijven rijden in het geval er overeenstemming wordt bereikt over de sluiting van een weg of een deel van de weg, in het licht van de alarmtoestand en de maatregelen ter beperking van de mobiliteit van burgers om de uitbreiding van het coronavirus te beperken. Dit besluit geeft in artikel 7 bevoegdheden aan binnenlandse zaken om de verkeerscirculatie aan te passen indien dit nodig zou zijn. Dit zijn de voertuigen die vrijgesteld zijn : de voertuigen die zorgen voor de distributie van medicijnen, medische apparatuur en voedsel, het transport van brandstof, de post, de begrafenisondernemers en de voertuigen voor pechverhelping, wegenonderhoud en -diensten en alle voertuigen die het afval ophalen. Bovendien bepaalt het artikel dat zowel de nationale autoriteiten als de autonome en lokale autoriteiten die bevoegd zijn voor verkeer en verkeersveiligheid, de verspreiding onder de bevolking moeten garanderen van de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot het verkeer.