VERSOEPELING VAN DE MAATREGELEN

VERSOEPELING VAN DE MAATREGELEN

Geschreven op 01-05-2020
Guy Devos


In het Boletín Oficial del Estado dd. 1 mei 2020 werden de versoepelde maatregelen gepubliceerd die op het Spaanse grondgebied moeten worden toegepast, inclusief op de Canarische Eilanden.
De wettekst letterlijk vertalen is een onbegonnen werk, want veel zinnen, bijzinnen en zinsneden zijn zo lang dat je het eerste deel van de zin reeds bent vergeten als je het einde van deze zin bereikt.
Daarom deze synthese in het Nederlands met de opmerking dat deze tekst het Orden SND/380/2020 van 30 april, geenszins vervangt en de wettelijkheid niet met zich meedraagt.

Vanaf zaterdag 2 mei 2020 worden de genomen maatregelen om het COVID-19-virus in te dijken versoepeld. Vooral de bewegingsruimte, de leeftijdscategorieën en de tijdspannes werden aangepast? Daarvan is de essentie dat iedereen zich opnieuw op de openbare weg mag begeven om het lichaam meer te bewegen.
Echter, met flink wat beperkingen.

Wij onthouden dit.

– Het doel van dit besluit is de voorwaarden vast te stellen waaronder personen, ouder dan 14 in staat moeten zijn om niet-beroepsmatige fysieke activiteiten buitenshuis te kunnen uitvoeren tijdens coronacris.
– Elke individuele sport die geen contact met derden vereist, ook zoals de wandelingen is toegelaten. Deze activiteiten kunnen één keer per dag en tijdens een bepaalde tijdspanne worden uitgevoerd. Verder meer.
– Slechts één persoon mag de sporter begeleiden.
– Wandelingen moeten binnen een straal van één kilometer van de woonplaats gedaan worden.
– Niet-professionele sporters, zoals joggen, lopen en fietsen mag binnen de gemeentegrenzen.
– Men mag zich niet verplaatsen met een voertuig om een sport te beoefenen. De startplaats is dus steeds je eigen woning.
– Tijdens het uitoefenen van een toegestane fysieke activiteit moet u een interpersoonlijke afstand met derden van ten minste twee meter aanhouden.
– Overvolle ruimten moeten worden vermeden, evenals locaties waar er kan drukte zijn.
– De preventie- en hygiënemaatregelen tegen COVID-19 moeten worden nageleefd zoals aangegeven door de gezondheidsautoriteiten.

Dan zijn er nog de slots, niet onbelangrijk want iedere leeftijdscategorie krijgt zijn eigen tijdsperiode om buitenshuis te bewegen.

– Individuele sporten en wandelingen mogen alleen worden beoefend tussen 6:00 en 10:00 uur en tussen 20:00 en 23:00 uur.
– Personen ouder dan 70 jaar of die moeten woeden begeleid kunnen naar buiten tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 19:00 en 20:00 uur. Begeleiders moeten ouder zijn dan 14 jaar.
– De hierboven beschreven slots zijn niet van toepassing in gemeenten en entiteiten die 5.000 of minder dan inwoners heeft. In deze gemeenten mag iedereen, ongeacht de leeftijd, zich naar buiten begeven van 06.00 uur ‘s morgens tot 23.00 uur ‘s avonds. Op Tenerife zijn dat zes gemeenten.