Niet de normale procedure

Niet de normale procedure

Geschreven op 13-05-2020
Guy Devos


Hoewel een milieueffectenrapport is toegekend aan het Palumbo-project zal het niet uitgevoerd worden en opent dit de deur voor Tenerife Shipyards om de infrastructuur aan te passen van de herstelplaatst in de haven van Granadilla.

Het Ministerie van Ecologische Overgang en Demografische Uitdaging heeft besloten dat de installatie van een drijvend platform in het dok van de haven van Granadilla niet per sé hoeft onderworpen te worden aan de gewone milieubeoordelingsprocedure. 

Dit blijkt uit het milieueffectenrapport van het project "Drijvende dijk" in de haven van Granadilla, dat op 30 april jl. door het Directoraat-generaal Milieukwaliteit en Evaluatie is uitgebracht en dit naar aanleiding van de, door Puertos de Tenerife, gevraagde vereenvoudigde procedure voor de aanleg van een drijvend dok, ingediend door Palumbo Shipyards, S.L.

Er zij echter aan herinnerd dat de Tenerife Shipyards ook een aanvraag heeft ingediend tot mededinging voor projecten voorafgaand aan de concessie en heeft die aanvraag uiteindelijk gewonnen omdat haar project volgens Puertos de Tenerife van een groter algemeen havenbelang was dan dat van de Italiaanse onderneming.

Hoewel de milieueffectenverklaring is toegekend aan het Palumbo-project zal dat niet worden uitgevoerd. Volgens het Havenbedrijf is het niet vereist om 6.500 kubieke meter van de zeebodem te baggeren, in tegenstelling tot wat het Italiaanse project inhoudt.

Het project Palumbo Shipyards omvat een bezetting van 41.155 vierkante meter water en 19.895 vierkante meter land. Het drijvende dok zou 146 meter lang en 80 meter breed zijn en schepen met een maximale diepgang van 7,5 meter kunnen ontvangen.
Het project van Tenerife Shipyards S.A. omvat een bezetting van 19.445 vierkante meter landoppervlakte en 41.125 vierkante meter wateroppervlakte, waarbij het droogdok een lengte heeft van 230 meter en een hefcapaciteit heeft van 20.000 ton.

Vanaf de operationele fase is het verplicht om mobiele vacuümsystemen te installeren die uitgerust zijn met de filters om de verspreiding van kleine verontreinigende deeltjes door straal-, las- en verfwerkzaamheden te voorkomen.