Geen toerisme zonder luchtvaart

Geen toerisme zonder luchtvaart

Geschreven op 13-05-2020
Guy Devos


De Kamer van Koophandel van Santa Cruz de Tenerife heeft gewaarschuwd dat het herstel van het toerisme op de Canarische Eilanden pas mogelijk zal zijn als de luchtvaartactiviteit zich herstelt. En dit op voorwaarde dat de mobiliteitsbeperkingen geleidelijk worden opgeheven en de luchtvaartmaatschappijen worden geherstructureerd.

De evolutie van de pandemie zelf en de impact ervan op de economie van de landen die toeristen naar de Canarische archipel sturen, is een belangrijke factor. Het is dus nodig om de visie van de Canarische Eilanden als een veilige toeristische bestemming te definiëren met als doel het vertrouwen van het toeristisch kliënteel te herwinnen.
De de-escalatiefase is daarom van kapitaal belang om alle protocollen en maatregelen te maken die de eilanden in staat zal stellen om de veiligheid te garanderen.

De Kamer van Koophandel benadrukt de noodzaak om een lijst van gezondheidsprotocollen te definiëren voor elk van de actoren in de toeristische keten. De opsomming begint bij het moment dat de toerist zijn land van herkomst verlaat, verder gaat bij aankomst en gedurende het verblijf  om daarna te eindigen wanneer hij of zij is teruggekeerd naar het thuisland. Enkel op deze manier worden alle veiligheids- en preventiegaranties nageleefd.

De Kamer roept ook op om kortingen op de luchthavenbelasting te geven van ten minste één jaar en is van mening dat er financiële steun moet komen van, zowel de Spaanse regering als van de Europese Unie om het herstel van de luchtvaartsector toe te laten.