Laatste toeristisch verslag

Laatste toeristisch verslag

Geschreven op 14-05-2020
Guy Devos


Het laatste verslag over de toeristische sector dat door de Kamer van Koophandel is opgesteld geeft de gegevens weer van het eerste kwartaal en bevestigt de ineenstorting van de toeristische sector door de coronapandemie. 
De Canarische Eilanden registreerden in deze periode 2.731.784 buitenlandse toeristen, 947.294 minder dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Deze cijfers vertonen een verlies van 25,7 procent dat voornamelijk door de maand maart is teweeggebracht, toen de maatregelen ter beperking van de mobiliteit en de sluiting van de Europese grenzen werden genomen in een poging om de verspreiding van het virus in te dijken.

Enkel in de maand maart was er een daling van 65,7% of 880.672 minder toeristen dan in maart 2019. In januari daarentegen bedroeg de daling 57.559 toeristen (-5%) en in februari daalden de cijfers nauwelijks met 9.063 (-0,5%). De cijfers komen van het Nationaal Instituut voor Statistiek (INE).

De daling van het aantal toeristen op de Canarische Eilanden heeft de uitgaven door toeristen gekelderd. Er werd in het eerste kwartaal 2020 ruim 3,452 miljard euro uitgegeven of 25,8% minder dan in de zelfde periode, een jaar eerder.
Ondanks de spectaculaire neerwaartse trend zijn de gemiddelde dagelijkse uitgaven per toerist in de maand maart met 6% gestegen tot 148 euro per persoon en per dag.

AENA, de luchthavenuitbater stelde een daling vast van 25,9% buitenlandse bezoekers, of 961.836 eenheden minder. De sterke daling van het aantal aankomsten treft alle luchtvaartmaatschappijen.

Het aantal hoteltoeristen op de Canarische Eilanden daalde in het eerste kwartaal van het jaar met 18,5% vergeleken met dezelfde periode in 2019. Deze daling was het gevolg van zowel het reisgedrag van de buitenlandse markt (-18,9%) als van de binnenlandse markt (-16,6%).
Anderzijds was het gemiddelde verblijf in deze drie maanden 3,8% hoger dan begin vorig jaar, hoewel het aantal overnachtingen met 16,7% is gedaald. De bezettingsgraad daalde met 29,6 punten tot 42,8% in maart en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde (28,9%).

De stopzetting van de activiteiten in maart, die samenviel met de sluiting van de hotels, onderbrak de stijging die tot dan toe had plaatsgevonden. De inkomsten per beschikbare kamer, die in januari met 2,4% en in februari 3,1% steeg, werd in maart abrupt beëindigd en daalde naar een absoluut dieptepunt met -35,1%.