Recreatie- en kampeerterreinen blijven gesloten.

Recreatie- en kampeerterreinen blijven gesloten.

Geschreven op 14-05-2020
Guy Devos


De verantwoordelijke minister voor milieu en veiligheid van de eilandregering, Isabel García, heeft een resolutie uitgevaardigd die instructies bevat naar aanleiding van de publicatie in het Staatsblad (BOE) van de goedgekeurde voorschriften die voortvloeien uit de versoepeling van fase 1.

 

De besluiten geven aan dat de recreatiegebieden en de kampeerzones die door de gemeenten worden beheerd, gesloten blijven totdat het vrije verkeer van personen volledig is hersteld en het toezicht, de controle op de doorstroming en de hygiënische omstandigheden in deze infrastructuren kunnen worden gewaarborgd.

 

Gartcía vervolgt in een nota dat het niet is toegestaan om zich met een voertuig te begeven naar recreatieve of sportieve locaties die zich in of nabij bosrijke gebieden bevinden.
Iedereen kan zich evenwel begeven naar de bar- of restaurantterrassen die open zijn voor het publiek en actieve toeristische bedrijven en naar de natuurrijke omgeving, paden en wegen in de bergen en in beschermde natuurgebieden in het algemeen, voor groepen met maximaal 10 personen.

 

Wat de fysieke activiteit (sport en wandelen) betreft, zal het mogelijk zijn dit te doen op het officiële netwerk van bospaden en -paden, strikt volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in Ordonnantie SND/380/2020, van 30 april, van het Ministerie van Volksgezondheid. Met andere woorden, zoals het tot nu toe in fase 0 is bepaald.

Op deze manier is wandelen toegestaan op paden en wegen die niet meer dan een kilometer van de woning verwijderd zijn. Bovendien is fietsen of paardrijden enkel mogelijk in de gemeente waar u woont.