Solden verhinderen verkoop van voorraden

Solden verhinderen verkoop van voorraden

Geschreven op 14-05-2020
Guy Devos


Het Spaanse Staatsblad (BOE) heeft de afgelopen weken gezorgd voor honderden pagina's juridische literatuur die voor interpretatie vatbaar is en die steeds weer voor verrassingen zorgen.
Voor de commerciële sector is de aankondiging, die de voorwaarden van fase 1 van het zogenaamde overgangsplan naar een nieuwe normaliteit reguleert, een rake klap in het gezicht.

De tweede aanvullende bepaling in het nieuwste decreet voorziet in een verbod op het maken van reclame of het uitvoeren van commerciële acties die kunnen leiden tot mensenmassa's, zowel binnen als in de onmiddellijke omgeving van de commerciële vestiging. Een maatregel die betekent dat het onmogelijk is om kortingen toe te passen of kortingscampagnes te lanceren.

Voor sommige zakenlieden die door de sluiting van hun winkels al twee maanden lang hun koopwaar niet aan de man kunnen brengen, betekent dit veto een serieuse streep door de rekening en blijft de voorraad in de rekken liggen.

De uitbaters van de kleine winkels en van de winkelketens zijn ontevreden over de maatregel die in de kleine lettertjes van de BOE is beschreven. Grote winkels hebben nog een andere reden om hun ongenoegen te uiten, aangezien ze zullen moeten wachten tot 25 mei, de datum wanneer fase 2 van de de-escalatie in werking zal treden.

De tweede alinea van de aanvullende bepaling geeft echter wel een concurrentievoordeel aan grote winkels die online verkopen en waarop deze regel niet van toepassing is.
Organisaties zoals het Spaanse Verbond van Koophandel en de vereniging van zelfstandigen UPTA hadden al opgeroepen tot het opschorten van de zomerverkoop om kleinere bedrijven of eenmanszaken niet verder te verzwakken met minder marge voor kortingen.
Wat in het BOE is gepubliceerd, gaat echter niet zo ver en heeft alleen invloed op deze fase van de de-escalatie.