Toeristisch stappenplan

Toeristisch stappenplan

Geschreven op 15-05-2020
Guy Devos


Europa stelt een plan voor om de mobiliteit te herstellen zonder het aantal zitplaatsen in het vliegtuig te beperken: de Canarische regering is optimistisch over het geplande stappenplan.

Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk heeft Brussel een voorstel op tafel gelegd dat de criteria van de 27 EU-landen verenigt als het gaat om het herstel van de toeristische sector die zo essentieel is voor de Canarische Eilanden.

Drie vrouwen, de commissaris voor Gezondheid, Stella Kyriakides, de commissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson, en de commissaris voor Vervoer, Adina Valeana, hebben het door de Europese Commissie (EC) opgestelde stappenplan openbaar gemaakt waarin zij zich ertoe verbinden de binnengrenzen open te stellen om het zomertoerisme een reddingsboei toe te werpen.

De revitalisering van het toerisme zal worden uitgevoerd in drie fasen die door het Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie aanbevolen wordt.
Om over te gaan op een gedeeltelijke opheffing van de reisbeperkingen stelt de Europese richtlijn drie criteria vast aan landen die hun grenzen heropenen om de toeristenstroom aan te moedigen.
Ten eerste zijn er de epidemiologische factoren die prioriteit geven aan gebieden en lidstaten waar de situatie gunstig is. Ten tweede is er de mogelijkheid om inperkingsmaatregelen toe te passen, zoals fysieke en hygiënische afstanden, gedurende de gehele reis; en ten slotte zijn er de sociaal-economische overwegingen om de toeristenstroom tussen belangrijke vakantiegebieden te stimuleren.

Als deze criteria worden gevolgd, ziet Brussel geen noodzaak om algemene quarantainemaatregelen aan te bevelen - zoals dewelke door Spanje zijn uitgevaardigd voor reizigers die het Spaanse territorium betreden. Europa gaat ervan uit dat de corridors tussen regio's en landen met vergelijkbare gezondheids- en beschermingssituaties makkelijk bezocht kunnen worden.
Het besluit van de lidstaten, dat landen of landstreken met elkaar verbonden moeten epidemiologische  nauwlettend in de gaten gehoudenworden, met vergelijkbare besmettingsniveaus en de versterkte capaciteit van hun gezondheidsstelsels. Daarom is het niet nodig om quarantainemaatregelen te nemen.