Meer dan 12.500 verzoeken om huurhulp in één week tijd

Meer dan 12.500 verzoeken om huurhulp in één week tijd

Geschreven op 16-05-2020
Guy Devos


Het ministerie van Openbare Werken, Vervoer en Huisvesting van de Canarische regering heeft in de afgelopen week 12.588 aanvragen voor noodhuur ontvangen van Canarische gezinnen die getroffen zijn door de sociaal-economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Het ministerie heeft in een verklaring gemeld dat er elke dag gemiddeld 1.600 aanvragen voor deze buitengewone financiële steun werden ontvangen en dat er daarvoor acht miljoen euro is vrijgemaakt.
De steun wordt verleend in het kader van een buitengewone en dringende oproep tot hulp om de huishuur terug te betalen aan mensen die financieel worden getroffen door de gezondheidscrisis.

Het Canarisch Huisvestingsinstituut (ICAVI), heeft via elektronische weg en via het telefoonnummer 012 van de Canarische burgerdienst de hulpaanvragen gekanaliseerd. Zo ontving het hoofdkantoor ICAVI ruim 8.500 aanvragen via het internet en 4.083 via het nummer 012.
Uit deze gegevens blijkt dat de elektronische manier het meest gebruikte kanaal is omdat er op dit centraal punt een 24/7-dienst in werking is die ook in het weekend blijft werken, in tegenstelling tot de 012-telefoon. De mogelijkheid van telefonische verwerking is alleen voorbehouden aan degenen die niet over de computervoorzieningen beschikken om dit via de gebruikelijke www-weg te doen.

Op de eerste dag valt het enorme aantal aanvragen op, namelijk 2.713. Het gemiddelde aantal aanvragen dat zowel door het elektronische hoofdkantoor als door 012 wordt ontvangen, bedraagt over de volledige periode 1.570 per dag.

Het Ministerie van Openbare Werken, Verkeer en Huisvesting heeft dit programma van buitengewone en dringende hulp gecreëerd met als doel de economische en sociale gevolgen van de pandemie die huurders treffen te verminderen.
Dankzij dit programma wordt er gedurende 6 maanden rechtstreekse steun verleend om de volledige huishuur te betalen aan de mensen die hun inkomen aanzienlijk hebben zien dalen als gevolg van de gezondheidscrisis.

Dit hulpprogramma had aanvankelijk een budget van 5,3 miljoen euro, dat nadien door de regering van de Canarische Eilanden met 51% is verhoogd en uiteindelijk in totaal 8 miljoen euro bedraagt.

Personen die als huurder van hun gewone verblijfplaats werkloos zijn geworden als gevolg van de coronaviruscrisis, een ERTE (werkloosheid) hebben opgelopen, of waarvan hun arbeidstijd werd ingekort voor zorgdoeleinden, of als ondernemer getroffen zijn met een aanzienlijk inkomensverlies, kunnen van dit programma profiteren.

Bovendien mag het gezin niet meer dan 1.613 euro bruto per maand inkomsten hebben en mag het bedrag van de huur plus de kosten niet meer dan 35% van het inkomen van de gezinseenheid bedragen.

Het bedrag van deze vergoeding bedraagt maximaal 900 euro per maand per gezin. De steun mag maximaal 100 % van de totale huurinkomsten gedurende zes maanden bedragen. Indien een lening of een krediet is afgesloten om de huur van de hoofdwoning te betalen, wordt deze ook voor de volle honderd procent van de hoofdsom en de rente van de lening terugbetaald, met dien verstande dat deze niet meer dan 900 EUR per maand mag bedragen.