Netwerk van elektrische fietsen in Santa Cruz

Netwerk van elektrische fietsen in Santa Cruz

Geschreven op 18-05-2020
Guy Devos


De gemeenteraad van Santa Cruz de Tenerife zal een openbaar netwerk van elektrische fietsen invoeren. Dit werd met veel bravoure aangekondigd door de schepen/wethouder voor Openbare Veiligheid, Mobiliteit en Milieu, Florentino Guzmán Plasencia, die te kennen gaf dat de stad zich zal moeten aanpassen aan een nieuw concept van mobiliteit. Daarbij is de fiets de hoofdrolspeler. Guzmán wees erop dat de gemeenteraad bezig is met de aanbesteding voor een aanbod van elektrische fietsen, zodat het netwerk binnen de zes maanden zou worden gerealiseerd.

Als eindverantwoordelijke wijst hij erop dat de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus COVID-19 een ongeziene situatie in de stedelijke mobiliteit heeft gecreëerd. Hij legt uit dat de luchtkwaliteit in Santa Cruz de Tenerife in de afgelopen 35 jaar nooit beter is geweest dan vandaag, vanwege de afname van het verkeer als gevolg van de alarmverklaring en de opsluiting waartoe de burgers verplicht waren. De toegang tot de stad van gemotoriseerde voertuigen tussen zeven en tien uur in de ochtend is met 76% verminderd.

Daardoor is de fiets in de straten van Santa Cruz gekomen en daarom kan de gemeentelijke overheid nieuwe maatregelen opnemen in het mobiliteitsplan die snel kunnen worden uitgevoerd, zonder dat er ingewikkelde wijzigingen van verordeningen en voorschriften nodig zijn. De tijd is gekomen om te experimenteren en zich in te zetten voor een nieuw mobiliteitsconcept in de hoofdstad die duurzamer en milieuvriendelijker zijn.
Hiervoor is het nodig om Santa Cruz voor te bereiden. In het bijzonder de straten en wegen die de elektrische fietsen moeten toelaten in het wegverkeer. Een van deze maatregelen is de vermindering van de snelheid voor het gemotoriseerd verkeer en het fysiek afscheiden van fietsrijstroken.

Met deze actie en zodra het nieuwe openbare elektrische fietssysteem is ingevoerd, zal het overige transport moeten wennen aan het fietsverkeer. Het is onder meer de bedoeling dat de fietspaden als markeringen op de weg aangebracht worden en dat de snelheid wordt teruggebracht tot 30 kilometer per uur of zelfs minder in bepaalde delen van het stadscentrum. Wegdelen die door het openbaar vervoer gebruikt worden kunnen perfect als fietsstrook worden ingedeeld en hopelijk laten de inwoners van de stad, in de toekomst de auto thuis en nemen ze vlugger de fiets.

Daarvoor moeten er parkeervoorzieningen worden gebouwd. Fietsstations waar de fietsen kunnen geplaatst worden, waar de batterijen kunnen opgeladen worden, waar de fietsen veilig kunnen gestald worden.
Daarvoor zal Santa Cruz het beleid en de infrastructuur fietsvriendelijker maken en zullen de inwoners geleidelijk aan een nieuw mobiliteitsmodel moeten gaan wennen, zodat steeds meer mensen besluiten de auto thuis te laten en in te zetten op een duurzaam en niet-vervuilend vervoersmiddel.