Meer dan 80.000 werknemers in ERTE op Tenerife

Meer dan 80.000 werknemers in ERTE op Tenerife

Geschreven op 19-05-2020
Guy Devos


De COVID-19-pandemie heeft een nieuwe naam toegevoegd aan de woordenschat op Tenerife, en bij uitbreiding op alle Canarische Eilanden. Een anagram die tot twee maanden geleden nauwelijks bekend was bij de overgrote meerderheid van de burgers.

ERTE staat voor Regulación Temporal de Empleo en wil zoveel zeggen als een tijdelijke regeling van de werkgelegenheid. Dit is met andere woorden, het gaat om een tijdelijk collectief ontslag, waarbij de onderneming de arbeidsovereenkomsten tijdelijk opschort wegens tijdelijke stopzetting van de activiteit of wegens onvoldoende inkomsten. Het accent ligt duidelijk op ‘tijdelijk’.

ERTE-procedure werd vanaf het begin van de alarmtoestand gepromoot als een instrument om zelfmoord van de werkgelegenheid, als gevolg van de economische stilstand, te voorkomen. Alleen al op het eiland zijn in totaal 81.401 werknemers getroffen door een van deze processen.
Als dit cijfer wordt opgeteld bij de 110.726 werklozen, dat is bijna 40% van de beroepsbevolking van het eiland werkloos.
Twee op vijf personen van de actieve bevolking zit zonder werk, tijdelijk of reeds langer.

Volgens de cijfers van het ministerie van Economie, Kennis en Werkgelegenheid van de regering van de Canarische Eilanden werden er tot begin mei 2020 in totaal 12.039 dossiers voor de tijdelijke regeling van de werkgelegenheid op Tenerife ingediend. Daarvan kwamen er 11.606 overeen met procedures voor de tijdelijke opschorting van contracten, terwijl 990 betrekking hadden op arbeidstijdverkorting.

De eerste dossiers werden ingediend tijdens het begin van de alarmtoestand, waardoor activiteiten bijna volledig verlamd raakten. Meer bepaald werden er tussen 23 en 26 maart, dagelijks meer dan duizend procedures geregistreerd, een cijfer dat geleidelijk is gedaald en eind april amper nog 20 per dag telde.

Een lawine aan procedures die de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling (SEPE), de instantie die belast is met de verwerking ervan, niet alleen op Tenerife maar in heel Spanje heeft doen instorten. Een situatie die heeft geleid tot een vertraging in de uitbetaling van de uitkeringen, waardoor de sociale crisis nog ernstiger is geworden.

Horeca en de kleinhandelsactiviteiten nemen het grootste deel van de ingediende dossiers voor hun rekening met respectievelijk 31% en 26,5%. Arona en Adeje hebben bijna 30% werklozen van wie de contracten door de crisis zijn opgeschort. Ze worden gevolgd door sectoren als vervoer en opslag, artistieke, recreatieve en opleidingsactiviteiten en de bouw met respectievelijk 5,2%, 4% en 3,9%.

Volgens gegevens van het regionale ministerie van Economie, Kennis en Werkgelegenheid zijn de meeste bedrijven die van deze procedures gebruik hebben gemaakt, kleine handelszaken met niet meer dan vijf werknemers (76%), gevolgd door bedrijven met 6 tot 10 werknemers (12%); 9,7% van de dossiers werden ingediend door bedrijven met maximaal 50 werknemers.