Haven van Granadilla reeds te klein

Haven van Granadilla reeds te klein

Geschreven op 19-05-2020
Guy Devos


Het havengebied van Abona zal in de loop van de volgende maand juni een full house registreren, volgens de prognoses die door het Havenbedrijf van Tenerife worden beheerd.

De haven van Granadilla heeft tot nu toe meer orders dan beschikbare ligplaatsen, een realiteit waar het havenbestuur van Santa Cruz de Tenerife aan werkt om in de loop van volgend jaar juni het hoogtepunt te bereiken met de totale bezetting van de ligplaatsen van het zuidelijke dok.

Volgens de aanvragen die momenteel worden behandeld, zou tot een dozijn vaartuigen worden verdeeld over het buitendok, het loketdok en het 300 meter lange rivierdok. Ze zouden van verschillende types zijn, van olieplatforms tot offshore-bevoorradingsschepen, met inbegrip van zuigersschepen en afzinkbare boorschepen.

Meer bepaald komen er de volgende weken twee baggerschepen van de Belgische rederij Jan De Nul, die een van haar grootste eenheden naar Granadilla heeft verplaatst. Namelijk de zandzuiger Leiv Eiriksson, die tot het einde van het jaar de haven zal gebruiken als thuishaven. Het schip is een van de grootste ter wereld is in zijn categorie en is in staat om te baggeren tot op 142 meter diepte en om 46.000 kubieke meter bagger op te slaan.

Gezien de prognoses die Puertos de Tenerife hanteert, is het meer dan waarschijnlijk dat een aantal van deze vaartuigen de komende weken zullen aanleggen. Niettegenstaande het buitendok 2.512 meter lang is, wordt het tot op heden beschouwd als de aanlegplaats van twee brandstofschepen, een halfafzinkbaar platform en twee boorplatformen.

Daarnaast is er het hospitaalschip Africa Mercy, dat sinds begin april in de haven ligt, en een infrastructuur voor de bouw van caissons voor het FCC-contract.

De 300 meter lange walkade die nu beschikbaar is, zal ook worden gebruikt voor het aanleggen van schepen waarvan de lengte in verhouding met de kadelengte, zoals kleine offshore ondersteuningsvaartuigen. Terwijl de 1.150 meter lange walkade volledig wordt bezet door het drijfdok Palumbo en het Q7000-olieplatform die aangemeerd liggen om scheepsreparatiewerken te ondergaan, tot waarschijnlijk het einde van het jaar.

Er zij aan herinnerd dat de haven van Granadilla vanwege de grote diepgang, de ligging ver van de woonkernen en de aanwezigheid van het aangrenzende industrieterrein in het voordeel speelt en als ideale locatie wordt genomineerd als  scheepswerf om herstellingen uit te voeren aan grote schepen en olieboorplatforms.