Parkeerterrein onder een kapel

Parkeerterrein onder een kapel

Geschreven op 20-05-2020
Guy Devos


Enkele weken geleden heeft de gemeenteraad van Santa Cruz de openbare de aanbesteding van 700.000 euro goedgekeurd voor de realisatie van het rehabilitatieproject in de omgeving van hetpark Viera y Clavijo.
In de aanbesteding werden drie aspecten geaccentueerd, namelijk de sanering van het hoofdgebouw, het herstel of de sloop van het Teatro Pérez Minik en het aanleggen van een parkeergelegenheid.
Bij de publicatie van de aanbesteding werd uitgelegd dat deze verdeling te wijten was aan het ontbreken van een overeenstemming tussen de eilandregering en het Gemeentebestuur van Santa Cruz over het al dan niet afbreken van het theater dat daarvan de bouw van een ondergrondse parkeergarage met 70 parkeerplaatsen sterk afhangt.

De diensten die zich bezighouden met het historisch erfgoed op het eiland, en die ook verantwoordelijk zijn voor de beslissingen over activa van cultureel belang (BIC), hebben reeds in 2013 bekrachtigd dat het theater Pérez Minik kan worden afgebroken, terwijl de Gemeentelijk Stedenbouwkundig Dienst zich tegen deze uitspraak verzette en een negatief advies over deze zaak plette.
In het kader van de gemeentelijke regelgeving zijn verbouwingswerken niet toegestaan en dus niet levensvatbaar. Dat wil zeggen dat werken die tot doel hebben om gebouwen aan te passen of te transformeren, met inbegrip van volledige of gedeeltelijke sloop, niet toelaatbaar zijn. Daarom moeten de oorspronkelijke voorwaarden van het Pérez Minik Theater worden hersteld, zodat de waarden die aan de basis lagen van de catalogisering niet worden aangetast, concludeerden technische en juridische diensten van de hoofdstad.

Urbanismo ziet de aanleg van een ondergrondse parkeergarage ook niet als levensvatbaar, om dezelfde reden als voor het theater. De samenstelling ervan kan niet worden gewijzigd en de parkeergarage die 70 parkings toebedeeld krijgt, zou zich onder het maaiveld van het noordelijk deel van het hoofdgebouw bevinden.

De directie van de stadsplanning herinnert er in haar verslag aan dat enkel het Historisch Erfgoedgebied van de Cabildo van Tenerife bevoegd is om beslissingen te nemen over de hervorming van het gebied Viera y Clavijo.

In het Plan voor het gebruik en de behoeften van het aan te leggen Viera y Clavijo-project wordt voorgesteld om het Departement van Cultuur en zijn administratieve diensten naar het hoofdgebouw over te brengen. Het stelt ook voor om de polyvalente ruimtes beschikbaar te stellen voor opleidingen en workshops op artistiek-cultureel gebied.
Deze ruimtes moeten broednesten worden van creatieve en artistieke geesten, waar niet alleen wordt ontworpen, maar ook wordt tentoongesteld.
Wat betreft het centrale gedeelte van het complex, de oude kapel, moet het worden toegevoegd aan de lijst van gemeentelijke tentoonstellingszalen, waar tegelijkertijd lezingen kunnen worden gegeven, culturele forums en tentoonstellingen kunnen worden gehouden.