De regering vraagt om een verlenging van de alarmfase tot 27 juni

De regering vraagt om een verlenging van de alarmfase tot 27 juni

Geschreven op 20-05-2020
Guy Devos


Om versoepelende maatregelen af te dwingen in de gebieden waar het COVID-19-virus bedwongen wordt vragen de gemeenschappen om hun bevoegdheden terug te krijgen, maar daarop heeft de uitvoerende macht nog geen definitief antwoord op.
De Ministerraad daarentegen bereidt zich voor om aan het Parlement een vijfde verlenging van de alarmfase te vragen tot 27 juni om 00.00 uur, een verlenging die naar alle verwachtingen de laatste zal zijn.

De datum is al opgenomen in het decreet dat aan de ministerraad van deze dinsdag is voorgelegd en waarvan het ontwerp door Radio Cadena Ser is ingezien.
Een van de belangrijkste regelingen in de tekst is dat de duur van de verlenging voor het eerst iets meer dan een maand bedraagt, in tegenstelling tot de gebruikelijke 15 dagen.
Ook is te lezen dat alarmtoestand eerder kan worden opgeheven in die provincies, eilanden of territoriale eenheden die alle stadia van de-escalatie hebben doorlopen.

Volgens Cadena Ser, het oudste radiostation van Spanje, bepaalt de zesde paragraaf van het decreet dat het overwinnen van alle fasen van het overgangsplan.
Daarin staat dat de maatregelen die voortvloeien uit de afkondiging van de staat van alarm in de overeenkomstige provincies, eilanden of territoriale eenheden zonder gevolg zal zijn, zodat de beperkingen die door de staat van alarm worden opgelegd, alleen geldig zullen blijven waar ze onontbeerlijk zijn.

Het radiostation meldt dat het decreet - op voorwaarde dat het niet door het Congres van Afgevaardigden wordt goedgekeurd - de regering in staat zal stellen om met elke autonome gemeenschap overeen te komen om de actie-eenheden en de beperkingen van het vrije verkeer van personen te wijzigen, uit te breiden of te beperken om ze dusdanig aan te passen aan de evolutie van de noodsituatie op gezondheidsgebied in elke autonome gemeenschap.

De tekst bevat ook een gegeven over onderwijs, waarin staat dat de bevoegde onderwijsinstanties kunnen zorgen voor een versoepeling van de beperkingsmaatregelen en de hervatting van persoonlijke activiteiten op het gebied van niet-universitair onderwijs en beroepsopleiding. Op voorwaarde dat er overeenstemming wordt bereikt over de overgang naar fase II of later, in een bepaald territoriaal gebied.
Educatieve activiteiten en leerprogramma’s zullen waar mogelijk worden gehouden via afstandsonderwijs en onlinemodaliteiten.