Oplossingen gezocht

Oplossingen gezocht

Geschreven op 21-05-2020
Guy Devos


Er wordt op de Canarische Eilanden naar nieuwe manieren gezocht om uit de economische ineenstorting te komen. De parlementaire zitting was gevuld met intense debatten over het productieve model van de archipel en de rol die het toerisme moet spelen.

De mogelijkheid is groot, misschien wel onvermijdelijk, dat het productiemodel van de Canarische Eilanden verandert. Dat was de teneur in de Parlementaire zitting waarop koortsachtig gezocht werd naar oplossingen om de Canarische Eilanden uit een economische donkere duisternis te halen.
De debatten van de minister van Economie, Kennis en Werkgelegenheid, Elena Máñez, en van de minister van Toerisme, Handel en Industrie, Yaiza Castilla waren overduidelijk; wij moeten hier nieuwe manieren vinden die ons behoeden van een economische zelfmoord.

Het was Carlos Ester, afgevaardigde van de Partido Popular, die de debatten opende en verklaarde dat een toezegging van de nationale regering om ERTE (werkloosheid door de pandemie) tot december te verlengen nog niet geconcretiseerd was en dat er op de Canarische Eilanden nog steeds 30.000 gezinnen niet betaald werden.
Ook Socorro Beato, lid van de Canarische Eilandencoalitie, heeft de Canarische regering bekritiseerd en beschuldigd dat de hulp aan middelgrote en kleine bedrijven en aan de zelfstandigen niet of nauwelijks werd uitgevoerd.

Met een voorspelde daling van het Bruto Nationaal Product (BBP) met ongeveer 15%, (12% in het meest positieve scenario en 19% in het meest negatieve) moet er gezocht worden naar oplossingen die de economie snel weer op gang trekken.

Parlementariërs uit verschillende partijen deden hun ding, maar weken veelal uit en verzeilden in projecten die voor de pandemiecrisis werden uitgetekend en die nu zouden kunnen dien als reddingsboei om de economie een zetje te geven. Milieu, nieuwe projecten, windmolens, zonneparken, monoculturen, zelfs kritieken en buitensporige uitgaven passeerden de revue, maar niemand had het over concrete maatregelen die onmiddellijk een positief effect zouden hebben op de herleving van het toerisme, en meteen zorgt voor de grootste financiële inbreng in de eilandkas.

Integendeel, er zelfs werd kritiek gespuid op de toeristische monocultuur die de Canarische Eilanden, zelfs in de beste jaren van het toerisme met 16 miljoen toeristen, aan enorme werkloosheids- en armoedecijfers hebben gebracht.