Speurders gezocht

Speurders gezocht

Geschreven op 21-05-2020
Guy Devos


Specifieke apparatuur voor epidemiologische surveillance en het onderzoek naar de ontwikkeling van de pandemie op de Canarische Eilanden speelt een fundamentele rol. Huisartsen en verpleegkundigen vormen momenteel de basis van het Covid-19-team van tracers. Voor hen is er een belangrijke taak is weggelegd, namelijk het volgen van de besmettingsketen en deze zo snel mogelijk stoppen.

Het team van contacttracers moet op zoek gaan naar mensen waarmee een besmette persoon in contact is gekomen.
Een kolossale detective-opdracht die de weg moet traceren dat het virus mogelijk heeft afgelegd. In Spanje zijn meer dan 2.000 mensen gerekruteerd om deze taak van opsporing uit te voeren.

Iedereen die in de afgelopen twee of drie dagen, op minder dan twee meter afstand, gedurende ten minste 15 minuten, of ruimte heeft gedeeld met een besmet persoon wordt opgebeld.
Deze informatie is cruciaal om de mensen die aan het coronavirus zijn blootgesteld, onmiddellijk te kunnen isoleren en op te volgen (via de telefoon) om te controleren of de symptomen die met het virus compatibel zijn, zich voordoen.

Op de Canarische Eilanden zijn er een zestigtal ‘speurders’ ingezet die door het Ministerie van Volksgezondheid worden uitgestuurd om een heropleving van Covid-19 gedurende het de-escalatieproces te voorkomen. De Medische Unie (CESM) van Tenerife en Intersindical Canaria (IC) hekelen het kleine aantal tracers op Tenerife, Slechts twintig personen op het eiland met de hoogste aantal besmettingen gaan op zoek naar contactgegevens.
Op Gran Canaria is een 30-koppig team team gevormd, waaronder huisartsen en verpleegkundigen, die de contacten volgen van patiënten die positief zijn getest in coördinatie met de gezondheidscentra.

Op Tenerife en de rest van de eilanden wordt de controle uitgevoerd door de Unidad de Actuación Familiar (UAF). Met andere woorden, elke arts en verpleegkundige is verantwoordelijk voor een aantal quotumpatiënten (1.500 tot 2.000), die deze contacten eerst moeten onderzoeken waarbij de informatie wordt doorgegeven aan een verificatieteam, dat nauw zal samenwerken om besmetting te voorkomen. Zowel Intersindical als CESM beweren dat het gepast is om meer mensen aan te nemen om deze belangrijke taak van het opsporen en opvolgen van contacten uit te voeren. Zij zijn van mening dat er op Tenerife ten minste 50 extra mensen moeten worden ingehuurd om deze taak uit te voeren en om de contacten snel, efficiënt en effectief op te volgen.