El Mojón is het beste vaccin

El Mojón is het beste vaccin

Geschreven op 22-05-2020
Guy Devos


De ontwikkeling van het plan El Mojón Partial in Arona is de toekomst van Tenerife en als de bouwprocedures worden versneld, zal het effect van de economische crisis als gevolg van het coronavirus snel worden opgelost.
‘We zouden er zelfs sterker uitkomen, als nieuwbouwprojecten worden aangepast aan de behoeften van de toeristen van de 21e eeuw en aan de residentiële eisen’, zei Juan Francisco Reverón, voorzitter van de Junta de Compensación del plan Parcial El Mojón. De junta verenigt bijna vijftig landeigenaren van een unieke locatie die zich uitstrekt over 900.000 vierkante meter en gelegen is tussen het Hospital del Sur en Los Cristianos, in de gemeente Arona.

Reverón vraagt aan het stadsbestuur en de oppositie van Arona om in dezelfde richting te roeien om dit groot strategisch project te bevorderen en dat zal zorgen voor sociale en economische welvaart in het zuiden van Tenerife. Naar zijn mening is er reeds heel wat werk verricht door de ambtenarij, maar hij vraagt om een extra inspanning te leveren om meer middelen te verstrekken aan de juridische dienst van de gemeente om aan bestuurlijke wendbaarheid te winnen.

Mojón is op een nieuwe, onverwachte hindernis gestoten en weerom draait de administratieve molen traag. De wet bepaalt dat vanaf 14 maart tot gisteren, alle administratieve procedures automatisch worden opgeschort en alleen de verzoeken die voor de lokale overheden betrekking hebben op de coronacrisis. Dat wil zeggen dat de termijn langer zal uitlopen dan de oorspronkelijk geplande datum van 2 juni.

Reverón herinnerde eraan dat het nieuwe uitbreidingsgebied El Mojón twee keer zo groot is als Los Cristianos en dat dit project een nieuw elan zal geven, zoals ook Playa de Las Américas of Fañabé dit hebben gedaan. El Mojón is het project  van de 21e eeuw en het beste vaccin tegen de economische crisis. De overheid is een bepalende speler omdat het bijna voor de helft eigenaar is van alle grondoppervlakte. Met andere woorden, de gemeente is eigenaar van 10% van alle bouwgrond, van twee grote parken, de grootste ooit op de Canarische Eilanden, én eigenaar wordt van het olympisch stadion van 25.000 vierkante meter.