Kiosken op Las Teresitas heropenen nog niet

Kiosken op Las Teresitas heropenen nog niet

Geschreven op 24-05-2020
Guy Devos


Van zodra de centrale overheid bevestigt dat Tenerife naar fase 2 van de deëscalatie gaat, zal het strand Las Teresitas toegankelijk zijn voor badgasten onder voorwaarden, zij het zonder de diensten van de kiosken, aangezien deze voorlopig gesloten zullen blijven.

Ze hebben geduldig gewacht op de mogelijkheid om hun zaak te openen zodra het strand opengaat en meer mensen kan ontvangen dan alleen maar wandelaars of sporters.
Niet alleen de maatregelen spelen in deze beslissing een rol, ook de lage winstgevendheid, heeft ertoe geleid dat de kiosken van Las Teresitas vooralsnog niet opengaan voor het publiek.

Gisteren waren enkele uitbaters bezig met onderhoudswerkzaamheden aan hun kioskuitbating, terwijl ze op het strand al bezig waren met het opzetten van de afbakeningen die het strand in verschillende sectoren moet verdelen.

‘Het is een kwestie van voorzichtigheid, we willen geen groepsvormen genereren, maar het moet economisch leuk zijn en vooral winstgevend,’ erkent de voorzitter van de Vereniging van Ondernemers van Las Teresitas, Juan Fariña.
Er is een plan opgesteld door de gemeenteraad van Santa Cruz om het strand te openen op een ordelijke manier en onder de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren. Er is een verminderde capaciteit voor zowel voor het aantal bezoekers als voor de aangeboden strandinfrasrtuctuur.
‘We kunnen maar vijf tafels neerzetten en we weten niet eens hoe we ze moeten neerzetten en hetzelfde geldt voor de hangmatten,’ klaagt Fariña.
De vereniging erkent dat zij zo snel mogelijk medewerkers uit de ERTE willen halen, maar onder deze beperkende maatregelen is dit niet mogelijk.

De acht kiosken hebben samen een aanvraag ingediend om meer tafels te mogen plaatsen, maar Costas, die dit in zijn geval moet autoriseren, heeft het verzoek (nog) niet beantwoord.

Nu is alleen zeker dat het strand in een aantal sectoren wordt onderverdeeld en dat één van deze percelen aan 75-plussers wordt toegewezen.