De Cabildo van Tenerife waarschuwt voor een vals onderzoek dat om persoonlijke gegevens vraagt

De Cabildo van Tenerife waarschuwt voor een vals onderzoek dat om persoonlijke gegevens vraagt

Geschreven op 21-06-2020


De Cabildo van Tenerife waarschuwt dat er een valse enquête wordt verspreid in hun naam via sociale netwerken en Whatsapp waarmee persoonlijke gegevens worden verzameld van ouderen zonder uitdrukkelijke toestemming en zonder te allen tijde uit te leggen waarvoor deze persoonlijke informatie zal worden gebruikt.

In deze valse enquête, waarin wordt gesproken over een "toekomstige activiteitencatalogus" voor ouderen, wordt hen gevraagd gevoelige gegevens te verstrekken zoals hun ID-nummer, hun adres, de naam van het ouderencentrum of verenigingen waartoe ze behoren en er wordt zelfs gevraagd of ze alleen wonen, wat een zeer belangrijk veiligheidsrisico vormt.

De Cabildo van Tenerife maakt zich zorgen over dit valse onderzoek omdat het onbekend is wie er achter deze praktijk zit en wat er met al deze gegevens zal gebeuren. Het raadt al diegenen aan, die van mening zijn dat hun rechten werden geschonden, de nodige actie te ondernemen en een klacht in te dienen ter bescherming van hun persoonlijke gegevens.