Op voet van oorlog

Op voet van oorlog

Geschreven op 21-06-2020
Guy Devos


De bouw van een benzinestation met een cafetaria, toiletten en een winkel, tussen de woonwijken Los Naranjeros en El Torreón, op honderd meter van de Ernesto Castro Fariña-school, heeft de buurtbewoners volledig onvoorbereid betrapt. Gisteren verzamelden ze zich voor de plaats waar het station zal worden gebouwd om te demonstreren tegen het station.

Ongeveer 30 getroffenen gezinnen besloten om een buurtvereniging en dito platform op te richten - de naam moet nog worden beslist - om elke vrijdag op hetzelfde punt samen te komen om een duurzamer Tacoronte te eisen.

Iedereen wist dat de calle Graciano Alvarez Dorta, gelegen tussen de twee urbanisaties en naast de barranco San Jeronimo, zou worden geopend, maar niemand was er zich bewust van dat een tankstation onderwerp was van een nieuw bouwproject.
In twee dagen werden voorbereidende grondwerken uitgevoerd, bomen gerooid en de rivierbedding van ravijn opgekuist. Er werd zelfs geen geen bordje opgehangen dat informeert over de werken en welke onderneming dit uitvoert en onder welke administratie de werken thuishoren.

In feite gaat het om twee verschillende projecten, een benzinestation en drie wasstraten voor voertuigen, maar enkel het eerste is goedgekeurd. De buurtbewoners hebben gevraagd om de gemeentelijke verordeningen die deze werken toelaten en welke de afstand is van de brandstoftanks van elke bewoonde oppervlakte, maar deze informatie werd nog niet ontvangen omdat de vragen elektronisch verwerkt worden en dat er vooral veel tijd over gaat om een antwoord via deze weg te ontvangen.

De gezinnen die in het gebied wonen, zien een potentieel gevaar voor de levenskwaliteit omdat het project ook zal zorgen voor bijkomende mobiliteitsproblemen, aangezien de in- en uitgangen van het benzinestation via de urbanisaties moeten bereikt worden.

De site waarop het tankstation zal worden opgericht was eigendom van vier erfgenamen en er is een huis uit 1890 dat volgens de buurt als cultureel erfgoed is geklasseerd.

De burgemeester van Tacoronte, José Daniel Díaz, bekende op de vraag naar deze zaak dat het gemeentebestuur, bestaande uit Nueva Canarias, PSOE en Sí se puede, het ook niet volledig eens is met dit project, maar dat

het project reeds in de pijplijn zat en er geen andere keuze was dan het goed te keuren binnen de wettelijke termijn, op straffe van boete door het plegen van een strafbaar feit.