Werken stilgelegd

Werken stilgelegd

Geschreven op 24-06-2020
Guy Devos


De grond in La Tejita, waar het luxehotel Costabella wordt opgetrokken valt niet binnen in het Maritieme Terrestrische Publieke Domein, maar kan wel worden aangetast door de beschermende erfdienstbaarheid.

"Het Ministerie van Ecologische Overgang en Demografische Uitdaging (MITECO) heeft opdracht gegeven om de werkzaamheden aan het hotel La Tejita uit voorzorg stop te zetten, omdat het van mening is dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op grond die weliswaar geen deel uitmaakt van het Maritieme Terrestrische Openbare Domein (DPMT), maar dat het wel is onderworpen aan de erfdienstbaarheid van het kustgedeelte waar het strand van La Tejita zich bevindt.

Ondanks deze gedeeltelijke triomf van de ecologen verwoordde Sara Mesa, woordvoerster van de protestgroep dat de kleine lettertjes moeten gelezen worden, want we kennen de trucen die Viqueira al zoveel jaren uit zijn hoed tovert.
We moeten met beide voeten op de grond blijven staan.
De activisten beschouwen dit in ieder geval als een overwinning, maar het is nog te vroeg om te juichen.

Het besluit van het Directoraat-generaal Kust en Zee (Costas in de volksmond) werd maandag ondertekend en is gebaseerd op het inspectierapport van de Provinciale Kustdienst van Tenerife. Dit rapport vermeldt dat, volgens het geïnitieerde dossier (januari ‘19) voor de herziening van de grens, werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die door de beschermende erfdienstbaarheid zou kunnen worden aangetast, zodra de lopende procedure is afgerond.

Het gemeentebestuur van Granadilla de Abona kondigt via het Ministerie van Stedenbouw aan, dat de bouw van het vijfsterrenhotel Costabella bestaat uit verschillende sectorale rapporten die bij de verschillende instanties werden aangevraagd, voorafgaand aan het verlenen van de bouwvergunning.
Alle instanties zijn voorstander van het project: het directoraat luchthaven- en luchtnavigatiebeveiliging in 2015; het departement toerisme van de Cabildo in april 2016 en het Ministerie van Territoriaal Beleid in juni 2016.
De gemeentelijke vergunning voldoet aan de bepalingen van het algemeen plan Granadilla de Abona, dat op 26 januari 2005 werd goedgekeurd en waarin de kwalificatie van het stedelijk gebied, voor hoteltoerisme, was opgenomen.