Hotelproject in Abades ter discussie

Hotelproject in Abades ter discussie

Geschreven op 25-06-2020
Guy Devos


Het als lepradorp gekende Abades krijgt een ander uitzicht, want het bedrijf Playa de Arico S.A., met zetel in Rome, die eigenaar is van de grond wil op het 1,7 miljoen vierkante meter grote terrein vier hotels bouwen die geïntegreerd zullen worden in een botanische tuin.

Het project Punta de Abona, dat bestaat uit de bouw van een milieupark en vier hotels met 3.000 bedden zal gelegen zijn tussen Abades en Porís de Abona in de gemeente Arico en zal een kostenplaatje bezitten van meer dan 300 miljoen euro, maar meteen ook 1.500 banen opleveren.

In het project is voorzien dat de leprasite in zijn originele staat behouden blijft.

In het gemeentebestuur van Arico is het hommeles en worden er nu vragen gesteld rond dit project.
Andrés Martínez, schepen/wethouder voor Stedelijke Ontwikkeling van Arico herinnert raadslid Valbuena eraan dat het Abades-hotel werd goedgekeurd door de eilandregering en dat zijn vragen en opmerkingen steunen op roekeloosheid en hopeloosheid.

Andrés Martínez (PP), verwerpt de verklaringen van raadslid Valbuena, in Onda Tenerife, waarin hij de professionaliteit van de technici van het openbaar bestuur in twijfel trekt en suggereert dat de administraties op Tenerife vroeger overgeleverd waren aan zakelijke belangen.
Hij voegt er omonwonden aan toe dat het hotelcomplex van de Italiaanse investeerders in Abades ook niet voldoet aan de planning.

Volgens het raadslid gaat het er niet om of we een particulier investeringsproject leuk vinden of niet, elk werk moet in overeenstemming zijn met de wet. Het gaat wel over de ernst van het in twijfel trekken van de integriteit van de ambtenaren, die in het geval van het Arico-complex met de vinger worden gewezen.

Het project is van strategisch belang en we verwachten een klare visie en en de volle verantwoordelijkheid van het betrokken ministerie. De realisatie van dit project nu hangt af van dit departement.

De schepen merkte fijntjes op dat het hotelcomplex ook een flinke portie werkgelegenheid schept in de regio en dat er ruim 1.500 banen worden geschept waarvan evenveel gezinnen kunnen leven.
Op deze wijze werd het debat gesloten.