Vreugdevuren geblust

Vreugdevuren geblust

Geschreven op 26-06-2020
Guy Devos


De meerderheid van de burgers respecteerde de vastgestelde verbodsbepalingen en werkte samen met de hulpdiensten door te waarschuwen voor het gevaar van sommige branden die als vreugdevuren moest doorgaan. 
Daardoor moest de brandweer gedurende de nacht waarop vreugdevuren niet mochten worden aangestoken, een twaalftal blusinterventies uitgevoeren.

Het maatregelenplan en de verbodsbepalingen omtrent de Hogueras de San Juan hebben niet belet dat er een dozijn interventies werd uitgevoerd, de overgrote meerderheid in de zuidwestelijke wijk van de hoofdstad.
Het raadslid die verantwoordelijk is voor deze kwestie, Florentino Guzman, heeft gewezen op de buitengewone medewerking van de burgers aan de verbodsbepalingen die dit jaar werden vastgesteld.
De burgemeester benadrukte dat de meeste inwoners zich hebben gehouden aan de vastgestelde veiligheidsrichtlijnen en -beperkingen en dat daardoor de incidenten grotendeels wegbleven.

Het grootste incident deed zich voor in El Tablero, omdat door de heersende wind op deze plaats vonken dreven in de richting van een palletfabriek in de buurt van de site. Hoewel het vreugdevuur zich op privéterrein bevond, werd het vuur vanwege het risico gedoofd door de brandweer met de hulp van de vrijwilligers van de Civiele Bescherming.

Wat het strand van Las Teresitas betreft, werden er politiecontroles uitgevoerd bij de toegang en er waren geen noemenswaardige incidenten. Er werd gecontroleerd of de kiosken binnen de toegestane termijnen gesloten waren.
Uit de lijst van incidenten bleek dat er toch vreugdevuren werden aangemaakt in Cueva Roja, Barrio Nuevo, op het strand van het Parque Marítimo, in de Calle Abeto, in El Draguillo, evenals in Los Alisios en Añaza.
Alle vreugdevuren werden geblust, maar is het niet mogelijk de verantwoordelijke overtreders op te sporen.
Aanvankelijk was er ook bezorgdheid dat er vuren zouden worden ontstoken in het Anagagebergte, maar deze vrees bleek ongegrond.

Tot slot werden er in de hele gemeente ongeveer twintig vuurstapels klaar gelegd om in brand te steken die door de politionele overheden en door de Civiele Bescherming vroegtijdig werden ontdekt.
Guzmán eindigde met dankwoorden aan het adres van de lokale politie, de nationale politie, Cecopal, de Civiele Bescherming, UMEN en de brandweer.