Gezondheid van de kinderen

Gezondheid van de kinderen

Geschreven op 26-06-2020
Guy Devos


De Covid-19-pandemie en de economische en sociale gevolgen ervan hebben een sterke invloed op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren, waarschuwt het Spaanse comité van UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties.

Een van de eerste beschikbare studies over het emotionele effect van quarantaine op minderjarigen in Spanje en Italië, uitgevoerd door de Universiteit Miguel Hernández in Alicante, onthult dat 85,7% van de ouders veranderingen hebben opgemerkt in de emotionele toestand en het gedrag van hun kinderen. Met name problemen met de concentratie, desinteresse, prikkelbaarheid, nervositeit, gevoelens van eenzaamheid, rusteloosheid en ongerustheid. Deze symptomen komen volgens de onderzoekers vaker voor bij Spaanse kinderen, omdat de opsluiting in Spanje strenger is (was) dan in andere Europese landen.

Om iets aan deze situatie te veranderen, dringt Unicef er bij de Spaanse overheid op aan om te investeringen in de geestelijke gezondheid, die volgens de laatste gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slechts 5% van de totale uitgaven voor gezondheid uitmaken.

Volgens Unicef loopt Spanje het risico niet over voldoende middelen te beschikken om de gevolgen van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren op te sporen en te beperken.

Veel kinderen en jongeren in Spanje werden en worden nog steeds blootgesteld aan stressvolle, traumatische en pijnlijke situaties als gevolg van de quarantainemaatregelen. De sluiting van scholen, het ontbreken van de gebruikelijke routine, de onmogelijkheid van buitenrecreatie in het gezelschap van vrienden, de fysieke afstand tot geliefden, het verlies van familieleden, werkloosheid en economische problemen in het gezin, wijdverspreide onzekerheid over de toekomst, overmatige blootstelling aan verontrustende nieuws, het gebrek aan aangepaste informatie, de onderbreking van therapieën en specifieke behandelingen en geweld en misbruik in de huiselijke omgeving, zijn de meest voorkomende criteria.

Vóór de coronacrisis leefde 29,5% van de Spaanse kinderen in een of meerdere risicoanalyse als gevolg van de werkloosheid en de economische problemen van hun gezinnen en is 17,9% vroegtijdig van school gegaan. Daarnaast zijn er in 2019 ruim 18.000 meldingen van misbruik van kinderen en jongeren binnen het gezin gemaakt.

Volgens de Stichting ANAR is het geweld tegen minderjarigen binnen gezinnen, of het nu gaat om fysiek of psychisch misbruik, met 10 procent toegenomen tijdens de quarantaine.