Verbod van de jacht op de Europese zomertortel (tortelduif) op de eilanden

Verbod van de jacht op de Europese zomertortel (tortelduif) op de eilanden

Geschreven op 27-06-2020


Het ministerie van Ecologische Transitie, Bestrijding van Klimaatverandering en Territoriale Planning van de Canarische Eilanden heeft besloten de jacht op de tortelduif (Streptopelia Turtur) op de archipel te verbieden. Deze soort wordt door de Europese Unie beschouwd als een afnemende populatie op de eilanden.

De Europese tortelduif is een trekkende soort die de archipel bezoekt om te nestelen. Hun aankomst is meestal rond de maand maart en eind augustus of begin september vormen ze groepen die de eilanden verlaten om te overwinteren ten zuiden van de Sahara.

De minister, José Antonio Valbuena, legde uit dat ongeveer 13% van het verspreidingsgebied van de tortelduif op de Canarische Eilanden zich bevindt in beschermde natuurlijke gebieden, hetzij van het ‘Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos’ of ‘Zonas de Especial de Protección para las Aves’ (ZEPA)”.

De Europese tortelduif heeft een aanzienlijke bevolkingsdaling gekend, tot 78% over het hele Europese verspreidingsgebied, wat heeft geleid tot de classificatie als 'kwetsbare' soort door de Internationale Unie voor het behoud van de natuur. Deze daling heeft vooral plaatsgevonden op de westelijke trekroute waaronder Spanje.