De vuilnisbelt van Abades

De vuilnisbelt van Abades

Geschreven op 28-06-2020
Guy Devos


De socialistische partij (PSOE) van Arico heeft de situatie aan de kaak gesteld waarin de Montaña de Abades zich bevindt. Het gelijkt op een echte stortplaats en komt vermoedelijk van werken die illegaal in het gebied worden uitgevoerd.

Volgens een persbericht is er in mei 2020 een strafrechtelijke klacht ingediend bij de Guardia Civil voor kampeeractiviteiten in het gebied en toen werd veel vuil en hinderlijk afval aangetroffen in het gebied.

In de afgelopen maanden is de activiteit opnieuw toegenomen. Er komen opnieuw rugzaktoeristen naar de kuststrook in Arico’s deelgemeente, Abades en bovendien zijn er illegale werkzaamheden waargenomen.

De weg naar Montaña de Abades is nu door een bareel afgesloten. Enkel met toelating en na betaling kan er in het gebied gefourageerd worden.

Na een verzoek van de buurtbewoners aan de gemeente op 2 april om maatregelen te nemen, is de situatie veranderd, maar de toestand is er niet veiliger op geworden na met brand in een caravan.

Onderzoek moet uitwijzen waar het gestockeerde afval vandaan komt. De vervuiler riskeert een hoge geldboete en/of een gevangenisstraf.