Canarische Eilanden ontvangen € 159 miljoen

Canarische Eilanden ontvangen € 159 miljoen

Geschreven op 23-07-2020
Guy Devos


In het Officiële Staatsbulletin is de definitieve verdeling van de eerste schijf van 6 miljard euro uit het Covid-19-fonds verschenen.
Dat budget moet de regering de mogelijkheid geven om de budgettaire gevolgen van de crisis aan te pakken. De Canarische Eilanden ontvangen aldus 158,97 miljoen euro.

Dit uitzonderlijke, niet-terugvorderbare fonds, dat de autonome regio's niet hoeven terug te betalen, bedraagt in totaal 16 miljard euro, waarvan de eerste 6 miljard zal worden gebruikt om de gezondheidskosten te dekken.

Vijfendertig procent van deze eerste fondsen zijn verdeeld volgens de equivalente beschermde bevolking; 30 procent volgens opnamen op Intensieve Zorgen, 25 procent volgens het aantal ziekenhuisopnames en de resterende 10 procent volgens het aantal PCR-testen dat door elk van de gemeenschappen werd uitgevoerd.

Naast de 6 miljard die onder de autonome gemeenschappen eerst zal worden verdeeld, omvat het COVID-19-fonds nog eens 3 miljard voor de gezondheidszorg, die in november zal worden verdeeld, 2 miljard voor het onderwijs en 5 miljard om het verlies aan belastinginkomsten en vervoer te verlichten.
Ook in deze nieuwe posten zal de Canarische archipel een gedeeltelijk budget ontvangen.