Eerst afspraak, dan naar het strand

Eerst afspraak, dan naar het strand

Geschreven op 23-07-2020
Guy Devos


Vervangend burgemeester en schepen/wethouder voor Openbare Veiligheid, Wegen en Mobiliteit van de gemeenteraad van Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, heeft na een reeks spoedvergaderingen in de afgelopen dagen alle procedures en acties in gang gezet die nodig zijn om de veiligheid en de toegang tot het strand van Las Teresitas te verbeteren.

De burgemeester zei dat het vorig weekend heeft aangetoond dat er nieuwe formules voor het bezoek en het plezier op het strand in Las Teresitas moeten geïmplementeerd worden die corresponderen met de niveaus van veiligheid die op dit moment vereist zijn. Mede moet er gezorgd worden voor een betere circulatie binnen het verkeersplan.

Na analyse van de informatie van de verschillende betrokken diensten, van de lokale politie tot de civiele bescherming, de dienst Milieu en het district Anaga, was Alonso van mening dat er een kwaliteitssprong moeten gemaakt worden met de objectieve gegevens waarover de gemeente nu beschikt.
Met deze gegevens in het achterhoofd heeft het gemeentebestuur van Santa Cruz een systeem van afspraak ontwikkeld die vergelijkbaar is met andere locaties in de archipel.

Het technologische systeem van voorafgaande afspraak en reservering per sector dat wordt uitgevoerd, zal worden versterkt met voorlichtingscampagnes over twee aspecten.
Ten eerste, bewustmaking van een goed gebruik van de reservaties, zodat alle burgers kunnen genieten van het stranden van de hoofdstad.
Ten tweede, aandringen op veiligheidsnormen voor de gezondheid bij het gebruik van diensten op het strand en de verplichtingen tot het gebruik van individuele beschermingsmiddelen.

Een ander geanalyseerd punt heeft betrekking op de congestie van voertuigen die zich tijdens de piekuren naar het strand Las Teresitas begeven. Hoewel dit probleem zich ook voordoet op feestdagen en in het weekend, zal de lokale politie worden versterkt op deze dagen en zal er een verhoogd toezicht zijn, zowel aan de rotonde vlakbij het strand, als op de weg van en naar San Andrés.

De laatste maatregel die zal worden uitgevoerd is het uitbreiden van informatiecampagne, zelfs op het strand, om iedereen in te lichten van dit nieuwe normaal.